ĮMONIŲ FINANSAI

 

'Įmonių finansai' (Corporate  Finance), dar žinomi kaip 'verslo finansai', yra finansų mokslo dalis, nagrinėjanti finansinius verslo/įmonių klausimus.

Pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas turėtų būti 'akcininkų vertės maksimizavimas', kuris reikštų orientaciją į įmonės vertės augimą ilguoju laikotarpiu, taip pat kaip ir optimalų stabilumą, mažinančio įmonės nuosavo bei skolinto kapitalo kaštus. Vertės didinimas - ilgalaikis procesas, ir finansai - tik viena iš jo dalių. 

 

Įmonės vertė (net jei jos nesutapatinsime su kaina rinkoje) priklauso nuo aibės faktorių, bet, žinoma, lemiamą vaidmenį vaidina uždirbamas pinigų srautas bei pelnas, kaip ir jų perspektyva ateityje. 

Siekiant maksimalios vertės tenka spręsti aibę finansinių klausimų, tokių kaip: efektyvi kapitalo struktūra, kapitalo pritraukimas, investicijų vertinimas, turimų lėšų valdymas, apyvartinio kapitalo valdymas ir kt.

KONSULTACIJOS

  Įmonių finansai apima šias pagrindines paslaugų sritis:
  • Finansų planavimas
  • Investicinių projektų vertinimas ir grąžos analizė
  • Apyvartinio kapitalo valdymas
  • Nuosavo kapitalo pritraukimas
  • Skolinto kapitalo pritraukimas
  • Akcijų supirkimas iš kitų akcininkų
  • Kitų įmonių įsigijimai
  • Įmonės pardavimas
PRADĖKITE NUO:

 
ĮMONIŲ AKCIJOS IR JŲ
CHARAKTERISTIKOS:

IPO IR AKCIJŲ IŠLEIDIMAS:
   ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS:
ĮMONĖS:
  M&A - SUSIJUNGIMAI IR ĮSIGIJIMAI: KITA, VERSLO FINANSAI: