Verslo finansai

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Corporate Finance


Trumpai

Visi finansiniai piniginiai įmonių reikalai vadinami verslo finansais (corporate finance).

Plačiau

Ši finansų rūšis nagrinėja įmonių finansų valdymo klausimus, siekiant maksimizuoti verslo vertę. Verslo finansai sprendžia tokius klausimus, kaip skolinto bei nuosavo kapitalo santykis, skolinto kapitalo naudojimo efektyvumas, ilgalaikės investicijos, dividendų mokėjimas, efektyvus apyvartinio kapitalo panaudojimas, pinigų srautų sutapimas, finansinės rizikos valdymas, įmonės finansinių investicijų vykdymas.

Lietuvoje verslo finansai daugumoje įmonių dar nėra stipriai išvystyti, ir dažniausiai baigiasi ties įmonės veiklos biudžetavimu, kas yra įmonės finansų planavimas, dėl to taip pat būtų priskirtinas verslo finansams.

Pagrindinė verslo finansų užduotis yra kuo efektyviau panaudoti turimus finansinius išteklius. Tam skaičiuojama daugybė finansinių rodiklių, tačiau dažniausiai naudojama NPV ('net present value' - 'grynosios dabartinės vertės') skaičiavimas, kurio metu pinigų srautai diskontuojami, atsižvelgiant į kapitalo kaštus.

VERSLO FINANSŲ KONSULTACIJOS

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:20:07

Laukiame komentarų!