Nematerialusis turtas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Intangible Assets


Trumpai

Nematerialus turtas – tai turtas, turintis tam tikrą vertę, tačiau neturintis jokios fizinės formos.

Plačiau

Kalbant apie nematerialų turtą, pirmiausia reikėtų išskirti, ar kalbame apie bendrąjį jo supratimą, ar jo vertinimą pagal apskaitos standartus. Kalbant apie apskaitą, kai kur galima sutikti prie nematerialiojo turto priskirtas akcijas ar kitą finansinį turtą, tačiau dažniausiai šis turtas būna išskiriamas kaip finansinis turtas atskirai, o nematerialusis turtas įtraukia šiuos pagrindinius turto tipus:

  • Intelektinė nuosavybė – tai įvairūs patentai, licencijos, teisės į vienokias ar kitokias žinias bei jų panaudojimą. 
  • Vardo vertė – Lietuvoje retai sutinkamas dalykas, tačiau didžiosios tarptautinės kompanijos, investuojančios milijardus į savo vardo žinomumą, balanse savo vardo vertę prideda prie nematerialiojo turto. 
  • Prestižas – prestižas balanse susidaro konsoliduojant įsigytos įmonės turtą, jei jos pirkimo kaina skiriasi nuo balansinės vertės. Prestižas realios vertės neturi, ir yra palaipsniui amortizuojamas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:38:22

Laukiame komentarų!