EKONOMIKA

Ekonomika - tai visa šalies ūkio sistema, apimanti joje vykstančią prekių gamybą, paslaugų teikimą, jų prekybą ir paskirstymą, vartojimą ir administravimą.

Ekonominiai santykiai tokie dinamiški ir įvairialypiai, kad juos stengiasi nagrinėti atskiras ekonomikos mokslas (makroekonomika ir mikroekonomika), ir maža to, net įvairių premijų laureatai retai sutaria dėl vieningo teorijos interpretavimo. Dar daugiau ginčų atsiranda ekonomikos ir politikos sąlyčiuose, kurie daugeliu atveju - neišvengiami.

PRADĖKITĖ NUO:
  

Ekonominiai rodikliai - tai statistinės priemonės, leidžiančios pažvelgti į ekonomiką įvairiais pjūviais, ir supaprastinti jos stebėjimą bei analizę.

Ekonominių rodiklių įvairovė tikrai didelė: kainų indeksai, nedarbo ir užimtumo indeksai, vartojimo rodikliai, gamybos rodikliai, valstybės finansų rodikliai, atsargų rodikliai, užsakymų rodikliai, prekybos rodikliai, pasitikėjimo rodikliai ir aibė kitų. Kompleksiškiausiai visą valstybės ekonomiką atspindi BVP (bendrojo vidaus produkto) rodiklis, tačiau kartais valstybės ekonominį išsivystymą puikiai atspindi pragyvenimo lygis ar vidutinis darbo užmokestis.

PRADĖKITĖ NUO:

 

EKONOMINIAI RODIKLIAI: EKONOMINĖS STADIJOS:   VALSTYBĖS MOKESČIAI: TARPTAUTINIAI SANTYKIAI, PREKYBA:    VALSTYBĖS FINANSAI: KITOS EKONOMIKOS SĄVOKOS: