Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Total Liabilities to Equity Ratio


Trumpai

Įsipareigojimų ir nuosavybės santykis – tai finansinis rodiklis, kuris rodo kiek įmonė turi finansinių bei nefinansinių įsipareigojimų lyginant su įmonės nuosavu kapitalu. 

Plačiau

Šis rodiklis yra panašus į 'skolos ir nuosavybės santykį‘, tik jis atsižvelgia ne vien į finansines skolas, bet į visus, taip pat ir apyvartinius įsipareigojimus. Taigi jis parodo ne tiek finansinį įmonės svertą, kiek palygina kapitalo struktūrą ir rizikingumą.

Nefinansiniai įsipareigojimai taip pat įsipareigojimai – tačiau jei ryšiai su tiekėjais tvirti, ir pastarieji yra patikimi, šis rodiklis ne toks informatyvus kaip 'skolos ir nuosavybės santykis‘. Bet dažniausiai tikslus apyvartinio kapitalo interpretavimas reikalauja atskiros analizės. 


Formulė

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis = Visi įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:00:56

Laukiame komentarų!