Palūkanų (padengimo) koeficientas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Interest Coverage Ratio, Times Interest Earned Ratio


Trumpai

Palūkanų aptarnavimo rodiklis – finansinis rodiklis, kuris lygina įmonės EBIT pelną su palūkanų sąnaudomis. Šis koeficientas rodo įmonės galimybę išsipirkti savo skolas. Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo prastesnė įmonės padėtis. 

Plačiau

Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo įmonei lengviau susidoroti su savo finansiniu svertu. Jei palūkanų padengimo rodiklis būtų arti ar žemiau 1, tai signalizuotų kritišką įmonės padėtį.

Šis rodiklis labai panašus į kitą rodiklį – 'EBITDA padengimo koeficientą‘, kuris remiasi ne EBIT, tačiau EBITDA pelnu (kas iš esmės yra tikslingiau, nes nusidėvėjimas ir amortizacija nėra realios išlaidos). Skaičiuojant abu rodiklius problemos išlieka tos pačios: tiek EBIT, tiek EBITDA, tiek palūkanų normos yra linkę svyruoti, kas gali stipriai įtakoti šių rodiklių reikšmes.

Taip pat šis rodiklis nebus tinkamas įmonėms, kurios turi daug finansinio turto ir gauna reikšmingų finansinių pajamų, nes EBIT pelnas šias pajamas ignoruoja, ir reali įmonės padėtis gali būti kiek kitokia. (Be abejo, šis koeficientas neskaičiuojamas finansinėms įstaigoms).


Formulė


Palūkanų koeficientas = EBIT / Palūkanų sąnaudos

Kur:

EBIT = Ikimokestinis pelnas + Finansinės sąnaudos – Finansinės pajamos

Palūkanų sąnaudos = įmonės kreditoriams sumokamos palūkanos.


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:03:53

Laukiame komentarų!