EBITDA padengimo koeficientas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: EBITDA Coverage Ratio, Cash Coverage


EBITDA padengimo koeficientas / EBITDA aptarnavimo rodiklis / Pajamų padengimo koeficientas

Trumpai

EBITDA padengimo rodiklis – tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės EBITDA pelną ir sumokamas palūkanas. Šis rodiklis rodo įmonės galimybę išsimokėti savo skolas. 

Plačiau

Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo įmonei lengviau susidoroti su savo finansiniu svertu. Jei šis rodiklis būtų arti vieneto, tai signalizuotų labai blogą įmonės padėtį, kuri ilgai tęstis negalėtų, ir būtinai reikėtų imtis vienokių ar kitokių kapitalo valdymo sprendimų.

Pagrindinė šio rodiklio problema yra ta, kad tiek EBITDA, tiek palūkanų normos yra linkę svyruoti. Dar blogiau yra tai, kad rinkose atsiradus finansinei įtampai, kuomet paprastai mažėja ir įmonės EBITDA, bankai, taip pat ir kiti finansų rinkos dalyviai kelia skolinimo maržas, kas didina (nesikeičiant bazinei palūkanų norma) įmonės palūkanų sąnaudas. Tokiu atveju šis rodiklis gali labai sparčiai suprastėti. Dėl šios priežasties, kitas -  'skolos ir EBITDA santykis‘ (D/EBITDA) - yra kiek stabilesnis rodiklis.


Formulė

EBITDA aptarnavimo koeficientas = EBITDA / Palūkanų sąnaudos

Kur:

EBITDA = Ikimokestinis pelnas + Finansinės sąnaudos – Finansinės pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija

Palūkanų sąnaudos – Per metus kreditoriams sumokamos palūkanos.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:58:34

Laukiame komentarų!