Įsiskolinimo koeficientas (skolos ir turto santykis)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Debt to Assets


Trumpai

Skolos ir turto santykis (D/A rodiklis) – tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės (finansines) skolas su jos visu turtu. Šis koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų. 

Plačiau

Įsiskolinimo rodiklis yra vienas iš įmonės finansinio sverto matavimo rodiklių. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo įmonė naudoja daugiau skolinto kapitalo. Kuo daugiau skolinto kapitalo – tuo didesnė rizika.

Paprastai skirtingų sektorių atstovai leidžia sau skirtingą įsiskolinimo koeficientą. Jei verslas smarkiai cikliškas – turėti daug skolų tikrai pavojinga. Ir atvirkščiai, jei verslas stabilus, bet reikalaujantis daug investicijų – veikti be skolinto kapitalo nebus efektyvu.

Normalu, jei vidutinei įmonei šis rodiklis svyruoja tarp 0,2 ir 0,5. Aišku, jis gali ir nepatekti į šias ribas, tačiau niekuomet neturėtų viršyti 1, nes tokiu atveju reikštų, kad įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto, ir turėtų būti bankrutavusi.

Formulė

(1)   Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas

(2)   Įsiskolinimo koeficientas = Grynoji skola / Turtas

Kur:

Grynoji skola = Finansiniai įsipareigojimai – Grynieji pinigai

*Skaičiuojant skolos ir turto santykį dažniausiai remiamasi pirmąja formule, kuri įtraukia visus įsipareigojimus. Tačiau antroji formulė taip pat naudojama, kuomet tikslas yra pamatuoti įmonės finansinį svertą, nes apyvartinio kapitalo skolos traktuojamos iš esmės kitaip. 

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:01:41

Laukiame komentarų!