EBITDA padengimo koeficiento skaičiavimas
  Palūkanų sąnaudos mln. EUR      
  EBIT mln. EUR      
  DA mln. EUR      
  Koeficientas        
* Palūkanų- per metus sumokamos palūkanos už paimtas paskolas. EBIT - metinis įmonės EBIT pelnas. DA - (Depreciation and Amortization) - metinis nusidėvėjimas ir amortizacija.