Ilgalaikės skolos rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Long-Term Debt Ratio


Trumpai

Ilgalaikės skolos koeficientas  - tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės ilgalaikės skolas su jos turimu ilgalaikiu kapitalu (arba turtu). 

Plačiau

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – tai ilgesnės nei metų trukmės skolos, už kurias įmonė moka palūkanas. Būtent tokius įsipareigojimus ir vertina šis rodiklis.

Ilgalaikės skolos koeficientas kažkiek atspindi įmonės kapitalo struktūrą ir parodo finansinį svertą. Tačiau iš kitos pusės, riba tarp ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų nėra didelė, ir dažnai įmonėje šie įsipareigojimai pasiskirsto pagal aplinkybes. Todėl toks rodiklis bus prasmingesnis tik itin didelėms įmonėms, išleidusioms ne vieną obligacijų emisiją.

Formulė

Ilgalaikės skolos rodiklis = Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai / (Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai + Privilegijuotasis kapitalas + Nuosavas kapitalas)

* Yra keletas skirtingų šio rodiklio skaičiavimo variacijų. Vienur ilgalaikiai įsipareigojimai lyginami su visu turtu, kitur su kapitalu, išskyrus trumpalaikį skolintą kapitalą, buhalterinėmis arba rinkos vertėmis. Pastarasis variantas tiksliausias, tačiau esmė visais atvejais panaši. 

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:00:02

Laukiame komentarų!