Ilgalaikės skolos rodiklio skaičiavimas
  Ilgalaikės skolos mln. EUR
  Nuosavas kapitalas mln. EUR
  Privilegijuotas kapitalas mln. EUR
  Koeficientas  
* Ilgalaikės skolos - ilgesni nei metų įmonės finansiniai įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas arba buhalterinė nuosavybės vertė - iš balanso (visas turtas minus visi įsipareigojimai). Privilegijuotas kapitalas - privilegijuotų akcijų balansinė vertė, jei tokios yra išleistos.