Skolos ir EBITDA santykis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Debt to EBITDA


Trumpai


Skolos santykis su EBITDA (D/EBITDA rodiklis) – itin plačiai naudojamas finansinis rodiklis, parodantis įmonės finansinį svertą bei su juo susijusį rizikingumo lygį. 

Plačiau

Suteikdami verslui paskolas, šį rodiklį visuomet skaičiuoja komerciniai bankai, taip pat ir kiti profesionalūs analitikai, norėdami nustatyti įmonės „užsiskolinimo“ lygį bei su tuo kylančias rizikas. EBITDA lyginimui pasirinktas neatsitiktitinai – tai vienas stabiliausių ir neurtraliausių įmonės pelno rodiklių.

Kuo šis rodiklis didesnis – tuo didesnis įmonės skolos lygis, ir tuo aukštesnė jos rizika. Sunku pasakyti koks šis rodiklis įmonei yra normalus, nes tai labai stipriai priklauso nuo įmonės sektoriaus bei turimo turto. Jei dažniausiai šis rodiklis būna tarp 1 ir 3 ribose, tai kai kurioms įmonėms (su stabiliu pinigų srautu ir labai daug ilgalaikio turto) skolos su EBITDA santykis lygus 5 bus normalus norint pasiekti optimalią kapitalo struktūrą.

Formulė

(1)   Skola / EBITDA = Įsipareigojimai / EBITDA

(2)   Skola / EBITDA = Grynoji skola / EBITDA

Kur:

Grynoji skola = Finansiniai įsipareigojimai – Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

* Pirmoji formulė standartinė, tačiau profesionalai šiam, ir panašiems rodikliams dažniausiai naudoja tik finansinius įsipareigojimus (už kuriuos yra skaičiuojamos palūkanos) iš jų išskaičiuojant grynuosius pinigus. 


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:04:23

Laukiame komentarų!