Vidinė grąžos norma (IRR)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: IRR, Internal Rate of Return


Trumpai

Vidinė grąžos norma (IRR rodiklis) – tai finansinis rodiklis, kuris naudojamas projektų atsipirkimui ar patrauklumui/pelningumui vertinti. Šis rodiklis rodo metinį geometrinį investicijos atsipirkimo grąžos vidurkį per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į išlaidas bei gaunamas pajamas.

Plačiau

Pirmą kartą susidūrusiems su vidine grąžos norma, gan sunku paaiškinti kas tai yra, bet jei teko skaičiuoti 'grynąją dabartinę vertę‘ – tai vidinė grąžos norma bus lygi diskonto normai tuomet, kai grynoji projekto dabartinė vertė lygi nuliui. IRR rodiklis parodo investicijos metinį grąžos lygį įvertinus kapitalo laiko kaštus.

Nors ir sunku suprasti šio rodiklio skaičiavimo niuansus, tačiau naudojant IRR formulę Excel‘yje paskaičiuoti šį rodiklį yra labai lengva. Interpretuoti taip pat nesudėtinga – kuo IRR rodiklis didesnis, tuo atsipirkimas greitesnis, o investicija patrauklesnė. Būtent dėl nesudėtingo interpretavimo šis rodiklis itin populiarus tiek tarp profesionalų, tiek ir tarp profanų, nes palyginti procentus tarpusavyje tikrai nesudėtinga.

Nors interpretuoti IRR rodiklį ir nesudėtinga, tačiau tiksliai jį nustatyti nėra labai paprasta, nes norint tiksliai įvertinti investicijų atsipirkimą, reikia įvertinti daugybę prielaidų (būsimų pajamų bei išlaidų).

Ši grąžos norma svarbi priimant investicinius projektų sprendimus. Jei vidinė grąžos norma yra didesnė už projekto kapitalo kaštus, tuomet toks projektas yra patrauklus. Ir atvirkščiai, jei vidinė grąžos norma yra mažesnė už kapitalo kaštus, tuomet tokį projektą reikėtų atmesti.

Aišku finansų analizė niekuomet negali apsiriboti vienu rodikliu, taip pat ir IRR. Norint teisingai įvertinti vidinę grąžos normą neišvengiamai reikės paskaičiuoti ir grynąją dabartinę vertę (NPV), atlikti jautrumo analizę, įvertinti rizikos faktorius ir konkurencijos poveikį, atlikti pinigų srautų prognozę, rinkos analizę ir pan.


Vidinės grąžos normos (IRR) skaičiavimas

Dėl praktinės naudos nebuvimo, IRR formulių čia nekelsime. Patogiausia šią grąžą skaičiuoti naudojant IRR funkciją Excel programoje, arba žemiau esančioje skaičiuoklėje. Taip pat čia pateiktas nesudėtingas vidinės grąžos normos apskaičiavimo pavyzdys:


Skaičiuoklė


Modifikuota vidinė grąžos norma

Kadangi standartinis vidinės grąžos normos apibrėžimas bei skaičiavimas turi tam tikrų trūkumų, šiuolaikiniuose finansuose įmonės skaičiuodamos savo potencialių projektų patrauklumą vietoje jo dažnai naudoja 'modifikuotą vidinę grąžos normą'. 

Jei standartinis IRR daro prielaidą, jog uždirbtas teigiamas pinigų srautas reinvestuojamas už palūkanas lygias paskaičiuotam IRR, tai modifikuota vidinė grąžos norma daro prielaidą, jog uždirbto teigiamo pinigų srauto reinvestavimo palūkanų norma lygi įmonės kapitalo kaštams. 

Toks modifikuotas vidinės grąžos normos skaičiavimas tikslesnis. Vis tik daugeliu atveju esminio skirtumo tai neturėtų sudaryti. Be to, skaičiuojant šiuo būdu įmonė turi turėti pasiskaičiavusi tikslius savo kapitalo kaštus. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:57:12

Laukiame komentarų!