Nuosavo kapitalo grąža

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: ROE (Return on Equity)


Nuosavybės grąža / ROE rodiklis / Nuosavo kapitalo grąža / Nuosavo kapitalo pelningumas

Trumpai

'Nuosavybės grąža (ROE)', kuri dar gali būti vadinama kaip 'nuosavybės pelningumas' arba 'nuosavo kapitalo grąža', yra gana populiarus rodiklis, skirtas matuoti kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu (buhalterine verte).

Plačiau

Teoriškai šis rodiklis turėtų parodyti pelningumą, kurį uždirba įmonės akcininkų kapitalas. Tačiau realybėje šis ROE rodiklis patikimas tik tuomet, kuomet įmonės buhalterinė turto vertė yra artima rinkos vertei. Jei įmonė dirba naudodamasi sena turto baze, šis rodiklis nebus labai informatyvus.

Žinoma, kuo aukštesnis ROE rodiklis, tuo geriau, nes toks verslas turi palankesnes plėtros perspektyvas. Yra nemažai teorinių vertinimo metodų, kur ROE turi esminę įtaką verslo vertei. 

Vis tik, realybėje šis rodiklis tinka tik priminei įmonės peržiūrai, ir juo pernelyg pasikliauti nederėtų. Nuosavybės grąža stipriai priklauso nuo įmonės finansinio sverto, ekonominės aplinkos, bei kitų faktorių.

Esant normalioms rinkos sąlygoms vidutinė istorinė siektina nuosavybės grąža būna apie 15 proc., o jei ši grąža mažesnė, tai gali reikšti keletą dalykų:

  • Kompanija dirba neefektyviai.
  • Konkurencija rinkoje yra itin stipri.
  • Rinkos segmento ciklas yra kritimo stadijoje.
  • Kompanijos kapitalo struktūra nėra efektyvi.


Formulė

Nuosavybės grąža (ROE) = Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas

Taip pat gali būti skaičiuojama tikslesnė grąža eliminuojant grynuosius pinigus:

Non-Cash ROE = (Grynasis pelnas – Gautos palūkanos * (1 – Pelno mokesčio norma)) / (Nuosavas kapitalas – Grynieji pinigai)


ROE skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:56:11

Laukiame komentarų!