Grynasis pelnas mln. EUR
  Nuosavas kapitalas:  
      Laikotarpio pradžioje mln. EUR
      Laikotarpio pabaigoje mln. EUR
  ROE  
  * Grynasis įmonės pelnas už pilnus metus (ar paskutinius 12 mėnesių). Nuosavas kapitalas (buhalterinė vertė) iš įmonės balanso - laikotarpio pradžioje ir pabaigoje: laikotarpis čia tas, kurio duomenys naudojami kaip grynasis pelnas. Vietoje milijonų galima vesti kitokius skaičius, tačiau svarbu, kas visur jų vienetų dydis būtų vienodas.