Pajamingumas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Yield


Trumpai

Pajamingumas – tai investicijos (turto) gebėjimas generuoti pajamas. Paprastai šios pajamos matuojamas kaip procentinis dydis, parodantis to turto generuojamą srautą lyginant su jo verte.

Plačiau

Teoriškai pajamingumas skiriasi nuo grąžos, ir daugiau koncentruojasi ties tam tikro srauto generavimu (neįskaičiuojant vertės pokyčių). Jei tai akcijos, tuomet joms matuojamas 'dividendų pajamingumas‘ , jei tai obligacijos – 'obligacijų pajamingumas‘ (parodantis gaunamas palūkanas), jei nekilnojamas turtas  – 'nuomos pajamingumas‘ ir t.t.

Bet praktikoje yra skaičiuojama labai daug skirtingų pajamingumo variacijų, ir kiekviena iš jų turi savo metodiką ir paskirtį.

Pavyzdžiui, obligacijoms pajamingumas yra pats svarbiausias rodiklis. Čia taip pat esama keleto skirtingų pajamingumo dydžių, tačiau investuotojams aktualiausias visuomet yra 'yield to maturity‘.

'Pajamingumas iki išpirkimo' (yield to maturity) - tai pajamingumo rodiklis, kuris įtraukia ne tik palūkanas, bet ir būsimą vertės pokytį, jei obligacijos perkamos antrinėje rinkoje. Obligacijų išpirkimo kaina vis tiek turės būti lygi nominaliai vertei, tačiau likvidžioje antrinėje rinkoje obligacijų kaina beveik visuomet skirsis nuo jos nominalios vertės. Ypač didelis skirtumas bus, jei rinkoje smarkiai keičiasi vidutinės palūkanų normos, o likęs terminas iki skolos vertybinių popierių išpirkimo - ilgas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:14:43

Laukiame komentarų!