Pelnas (įmonės arba veiklos)

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Profit


Trumpai

Pelnas – ganėtinai plati sąvoka, kuri šnekamojoje kalboje gali apimti ir kitus "pseudo-sinonimus" (pvz., grąža, pajamingumas, pelningumas). Kalbant tiksliau, pelnas – tai teigiamas skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų. Neigiamas skirtumas, tampa nuostoliu. Kokios rūšies tai pelnas, priklausys nuo to, kokias sąnaudas iš pajamų atimsime.

Plačiau

Finansų analizėje, pelnas yra vienas svarbiausių įmonių finansinių rodiklių. Kuo didesnis pelnas, tuo didesnė grąža akcininkams. Žinoma, kuo verslas stambesnis, tuo didesnio uždarbio iš jo tikimasi. Todėl įmonių pelningumui lyginti dažniausiai pasitelkiamos pelno maržos, kurios pelno dydį vertina santykinai su įmonės pajamomis.

Nepaisant socialinės atsakomybės, tęstinumo, ir kitų panašių sąvokų – pelnas yra kiekvieno verslo esmė. Žinoma, svarbūs ir kiti rodikliai: pajamos, rinkos dalis, augimas, socialinė atsakomybė ir pan., tačiau jei įmonė dirba nuostolingai – tai jau blogas signalas. Jei įmonė nuostolingai dirba ilgą laiką – tai rimtas pavojaus signalas, keliantis riziką įmonės mokumui. Jokia įmonė negali dirbti nuostolingai labai ilgą laiką, nebent būtų dėl kažkokių priežasčių dirbtinai finansuojama (skolinant pinigus arba įnešant papildomą kapitalą) savo akcininkų.

Norint nustatyti ar įmonės pelnas ar nuostolis yra didelis ar mažas, derėtų apskaičiuoti pelno maržą, ir lyginti ją su kitų panašių įmonių maržomis toje pačioje rinkoje. 

Finansinėje analizėje galima sutikti tokias pelno rūšis:

  • Bendrasis pelnas, lygus pajamoms minus savikainai, paprastai būna didžiausias.
  • EBITDA – pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
  • EBITA - prieš mokesčius, palūkanas ir amortizaciją.
  • NOPAT - grynasis veiklos rezultatas nuskaičius mokesčius.
  • Veiklos (panašus į EBIT) - lygus bendrajam pelnui minus veiklos sąnaudos.
  • Ikimokestinis – pelnas prieš valstybinį pelno mokestį.
  • Grynasis pelnas – gaunamas atskaičius visas sąnaudas, dar vadinamas „paskutinė eilutė“.
  • Grynasis pelnas patronuojančios įmonės akcininkams (t.y. netenkantis mažumos akcininkams).

Kalbant apie įmonių pelną, dažniausiai remiamasi grynuoju pelnu, kuris dažnai dar vadinamas 'paskutiniąja eilute', ir parodo įmonės pelną atskaičiavus visas patiriamas sąnaudas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:15:18

Laukiame komentarų!