Pelningumas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Profitability


Trumpai

Pelningumas - tai finansinis indikatorius, kurio tikslus apibrėžimas turėtų priklausyti nuo jo pritaikymo srities. Finansuose pelningumas paprastai parodo kiek įmonė atneša naudos (pelno) lyginant su generuojamomis pajamomis, ir yra atspindimas pelno maržomis. Tuo tarpu buitinėje aplinkoje pelningumą galima laikyti kur kas platesne sąvoka, įtraukiant ir sinoniminius terminus kaip grąža ir pajamingumas. 

Plačiau

Praktikoje naudojama keletas pagrindinių rodiklių įmonės pelningumui analizuoti ir lyginti:

  • Bendroji marža (gross margin) naudojama norint ignoruoti veiklos bei finansines sąnaudas (atkreiptinas dėmesys, kad gamyboje atsirandantis nusidėvėjimas ir amortizacija čia neignoruojami).
  • EBITDA marža (EBITDA margin) šiuolaikiniuose finansuose yra paplitusi bene labiausiai tarp visų pelningumo maržų. Tai gan atsargus ir universalus rodiklis.
  • Veiklos marža (operating margin) taip pat neblogas pelningumo rodiklis, labiau tinkamas įmonėms veikiančioms toje pačioje rinkoje. 
  • Grynoji marža (net profit margin) – labai populiarus rodiklis dėl savo paprastumo. Jį galima naudoti pirminiam įverčiui, tačiau dėl daugelio įtakojančių veiksnių tai nėra labai tikslus rodiklis. 


Pelningumo analizė

Pelningumas analizuojamas remiantis anksčiau pateiktais pelningumo rodikliais, o tai daryti galima keliais būdais, priklausomai nuo pasirinkto tikslo:

  • Lyginimas su kitais panašiais verslais – konkurencijos ignoruoti niekada negalima, ir turbūt yra nedaug tokių verslų, kurie nesilygintų su savo konkurentais. Būtent pelningumo maržų palyginimas gali daug ką pasakyti apie įmonės padėtį konkurencinėje aplinkoje. 
  • Lyginimas su kitais laikotarpiais – įmonės pelningumas yra nuolat kintamas dalykas, ir jį būtina sekti lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Analizuojamo laikotarpio ilgis priklauso nuo verslo struktūros (jei kontraktai ilgalaikiai, trumpi periodai realaus pelningumo neatspindės). Jei pelningumo maržos keičiasi, reikia stebėti ar tas pats vyksta su konkurentais, analizuoti priežastis.
  • Skirtingų produktų lyginimas – didžiosios kompanijos turi daug padalinių ir skirtingų produktų. Norint sėkmingai vystyti veiklą ateityje įmonės vadovybei būtina žinoti atskirų produktų pelningumą. Problema ta, kad ne visuomet yra paprasta pagal produktus išskirstyti bendrąsias sąnaudas ar nusidėvėjimą, todėl priklausomai nuo įmonės apskaitos galimybių patogiausia produktams skaičiuoti EBITDA arba bendrąją maržą.
  • Klientų pelningumo lyginimas – kiek retesnis atvejis, tačiau neišvengiamas jei įmonės verslo modelis priklauso nuo kelių pagrindinių klientų, ypač jei produktas yra jiems specialiai pritaikomas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:16:38

Laukiame komentarų!