Grąža

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Return


Trumpai

Grąža – tai turimo turto (investicijos) generuojama vertė per tam tikrą laikotarpį. Paprastai šis vertės prieaugis (kartu su palūkanomis, dividendais ir pan.) matuojamas kaip procentinis dydis, parodantis to turto pelningumą lyginant su jo verte.

Plačiau

Kadangi finansų srityje yra galybė skirtingų grąžos rodiklių, sunku šią sąvoką apibrėžti labai tiksliai. Teoriškai laikoma, kad grąža į savo reikšmę įtraukia ne tik gautinas pajamas (kaip kad pajamingumas) bet ir vertės pokyčius, kurie gali gerinti ar blogint bendrą rezultatą. 

Tačiau daugeliu atveju viskas kiek sudėtingiau, nes grąžą apibūdina konkretūs rodikliai (pvz., turto grąža, nuosavybės grąža), ir jų skaičiavimo metodikos nagrinėjimas galop prives prie apskaitos standartų nagrinėjimo. O obligacijų pajamingumas taip pat turi daug variacijų, dalis kurių įkalkuliuoja ir vertės pokyčius.

Pagrindiniai grąžos skaičiavimo rodikliai:

  • Investicijų grąža (ROI) – šis rodiklis lygina bendrą investicijos vertės padidėjimą ir pinigų sumą išleistą tai investicijai įgyti. Tai paprastas ir dažnai naudojamas rodiklis.
  • Turto grąža (ROA) – parodo kiek pelno įmonė uždirbo lyginant su turimu turtu. Panašaus verslo turtas paprastai generuoja panašų pelną, o dideli skirtumai gali rodyti tam tikras efektyvumo problemas. 
  • Nuosavybės grąža (ROE) – taip pat labai populiarus rodiklis (pelno ir nuosavo kapitalo santykis), parodantis verslo patrauklumo bei plėtros galimybes. Šis rodiklis ganėtinai svarbus akcininkams, bet vertinti šio rodiklio reikšmes reikėtų labai atsargiai. 
  • Vidinė grąžos (pelno) norma (IRR) – šis rodiklis labiausiai tinkamas investicinių projektų patrauklumui įvertinti. 
  • Investuoto kapitalo grąža (ROIC) – šis rodiklis savo esme kiek panašus ROE ir ROA rodiklius, tačiau grąža skaičiuojama ne visam turtui. 
  • Panaudoto kapitalo grąža (ROCE) – panašus į ROIC, tačiau yra tam tikrų skirtumų. 

Yra ir daugiau įvairių grąžos skaičiavimo rodiklių, tačiau nėra tokio, kad būtų geriausiai tinkamas visiems atvejams. Retai kada vienas rodiklis atspindės visą esmę. Visuomet reikia vertinti bent keletą rodiklių atsižvelgiant į aplinkinį kontekstą. 

Taip pat reiktų nepamiršti, kad rodikliai, kurie skaičiuojami rinkos, o ne buhalterinėmis reikšmėmis paprastai atspindi realesnę situaciją, jei tik paskaičiuojami tiksliai ir vertinami teisingai. 

Galvojate apie investavimo pradžią? Pasirinkite tinkamą partnerį:

UAB FMĮ „Myriad capital“ – Lietuvos banko licencijuota finansų maklerio įmonė, pristatanti Danijos investicinio banko „Saxo Bank“ ir  “Interactive Brokers” grupės sukurtas investavimo platformas, kurių pagalba pasieksite pasaulio finansų rinkas patraukliomis sąlygomis.

Kreipkitės dėl FMĮ „Myriad capital“ pagalbos:
UAB FMĮ "Myriad capital", Liepyno g. 25A, Vilnius
+370 645 30102
info@myriadcapital.lt
Skaityti daugiau apie „Myriad capital“ paslaugas.

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:05:46

Laukiame komentarų!

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!