Investicijų grąža

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Return on Investment


Trumpai

Tai procentinis dydis, rodantis investicijos ar investicinio portfelio pelningumą. Investicijų grąža gali būti matuojama tiek visam investicijų laikotarpiui, tiek metinė.

Plačiau

Norint palyginti kelių skirtingų investicijų grąžą, reikia paskaičiuoti kiekvienos jų vidutinę metinę grąžą, ir tik tuomet lyginti. Investicijų grąža įtraukia tiek kapitalo vertės padidėjimą, tiek ir įvairias išmokas: dividendus, palūkanas ar kitas pajamas.

Investicijų grąža - palyginti plati sąvoka. Daug skirtingų rodiklių bei metodikų gali būti naudojama šiai grąžai įvertinti, priklausomai nuo pritaikymo srities. Investicijų grąžai matuoti naudojama tiek ir nuosavo kapitalo grąža (ROE), tiek ir vidinės grąžos norma (IRR), tiek ir investuoto kapitalo grąža (ROIC), tiek ir kiti rodikliai. Žiūrint iš matematinės pusės, tiksliausias rodiklis IRR, tačiau galutinis tikslumas, žinoma, priklausys nuo to, ar teisingi skaičiai naudojami.

Pats grąžos dydis taip pat gali būti labai skirtingas, priklausantis nuo investavimo tipo. Jei metinė investicijų į obligacijas grąža gali sudaryti nuo 1% iki 15% (nors dažniausiai svyruoja 2%-5% ribose), tai iš akcijų paprastai laukiama 8%-15%, priklausomai nuo pasirinktos rinkos rizikingumo bei akcijų tipo.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:07:02

Laukiame komentarų!