Grynasis pelnas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Net Profit, Net Income


Trumpai

Grynasis pelnas – įmonės finansinis rodiklis parodantis „tikrąjį“ rezultatą, iš pajamų atskaičius visas sąnaudas ir mokesčius. Grynasis pelnas dažnai vadinamas „galutine eilute“, nes būtent šis rezultatas ilguoju laikotarpiu galop yra svarbiausias akcininkams (neskaitant tam tikrų išimčių). 

Plačiau

Finansuose išskiriama tikrai daug pelno rūšių (bendrasis, veiklos, EBITDA, ikimokestinis ir kt.), ir kiekviena jų gali būti itin informatyvi ir naudinga analizėje, tačiau nėra kito tokio, kaip grynasis pelnas. Būtent jis privalomas pelno (nuostolio) ataskaitoje pagal visus apskaitos standartus ir metodus, ir pažvelgus į pelno (nuostolio) ataskaitą žvilgsnis pirmiausia nukrypsta būtent ties grynuoju pelnu.

Grynasis pelnas – yra išbaigtas rodiklis, tačiau naudos analizuojant jis duos tik „gerose rankose“. Ši pelno rūšis yra itin jautri apskaitos politikai (ypač nusidėvėjimo normoms), netęstinės veiklos rezultatui, kapitalo struktūrai, pelno mokesčio lengvatoms, palūkanų rinkų svyravimams, todėl naudoti grynąjį pelną finansų analizėje reikia itin atsargiai. Neturint reikiamos patirties, tiksliau bus naudojant EBITDA ar NOPAT pelno rodiklius (aišku, jei sugebėsite juos tiksliai paskaičiuoti).

Grynojo pelno panaudojimo sritys:

  • Kompanijų pelningumo palyginimui: kiekvienas verslas turi atnešti grąžą, o geras verslas turi uždirbti daugiau nei konkurentui. Pelningumo palyginimui dažniausiai naudojama pelno marža, kapitalo (nuosavybės) grąža bei turto grąža, nors kartais lyginamas ir absoliutus pelnas.
  • Pelningumo pokyčių analizei: lengviausia sekti įmonės veiklos rezultatus lyginant paskutinį pelną su prieš tai buvusiu (atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, jei verslas turi sezoniškumo požymių) periodu.
  • Akcijų vertinimui: grynasis pelnas naudojamas populiariausiam akcijų vertinimo rodikliui – P/E paskaičiuoti. Kuo aukštesnis grynasis pelnas, tuo mažesnis P/E rodiklis, ir savo ruožtu tuo patrauklesnės tokios akcijos investavimui. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 19:06:26

Laukiame komentarų!