Grynojo pinigų srauto pajamingumas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Free Cash Flow Yield


Trumpai

Grynojo pinigų srauto pajamingumas dažniausiai profesionalų naudojamas kotiruojamos įmonės finansinis rodiklis, parodantis kiek įmonė uždirba laisvų pinigų, palyginti su jos verte rinkoje. 

Plačiau

Šis rodiklis skaičiuojamas tik biržoje kotiruojamoms įmonėms, ir kuo jis aukštesnis, tuo didesnių išmokų akcininkai gali tikėtis iš savo investicijų (jei įmonė nekaupia lėšų būsimiems įsigijimams, kitoms reikmėms, ar tiesiog įmonės pagrindiniai akcininkai nebus nusistatę prieš pelno dalinimąsi su smulkiaisiais akcininkais). 

Grynojo pinigų srauto pajamingumo skaičiavimas:

(1) Grynojo pinigų srauto pajamingumas = (Grynasis pinigų srautas + Grynosios palūkanų išlaidos) / Firmos vertė

(2) Grynojo pinigų srauto pajamingumas = Grynasis pinigų srautas / Rinkos kapitalizacija

* Pinigų srautą derėtų koreguoti dėl apyvartinio kapitalo poveikio įtakos.

Kur:

Grynasis pinigų srautas = Pagrindinės veiklos pinigų srautas – Investicijos

Firmos vertė = Rinkos kapitalizacija + Grynoji skola + Mažumos dalis + Privilegijuotosios nuosavybes dalis


Skaičiuoklė

 Konsultacijos

  • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
  • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
  • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
  • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius. 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:43:30

Laukiame komentarų!