Buhalterinė vertė

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Book Value


Trumpai

Buhalterinė vertė – tai vertė, kuria turtas yra apskaitytas įmonės balanse. Kiekvienas įmonės turtas turi būti įtrauktas į finansinę įmonės apskaitą, ir turėti buhalterinę vertę (jei nėra iš karto nurašomas į sąnaudas),  kuri gali būti lygi nuliui, jei pagal apskaitos metodus turtas visiškai nusidėvėjęs.

Plačiau

Finansuose visuomet figūruoja du pagrindiniai verčių tipai: 'rinkos vertė' ir 'buhalterinė vertė' ('nominali vertė' turi mažiau reikšmės). Jei rinkos vertė turėtų parodyti kainą, už kurią būtų realu turtą įsigyti, tai buhalterinė vertė tiesiog parodo, kokia to turto vertė esamu momentu pagal įmonės finansinę apskaitą.

Iš esmės turto balansinė vertė finansinėje apskaitoje nustatoma dviem metodais:

  • Įsigijimo verte, kuomet turto vertė lygi jo įsigijimo savikainai minus nusidėvėjimas (per laikotarpį nuo jo įsigijimo). Nusidėvėjimo tempas priklauso nuo turto rūšies, bei apskaitos pasirinkto nusidėvėjimo skaičiavimo metodo. Paprastai didžioji dalis turto vertės balanse nustatoma būtent šiuo metodu.
  • Perkainota verte, kuomet tam tikras ilgalaikis turtas yra perkainojamas atliekant to turto vertinimą, ir nustatant jo rinkos vertę. Tokiu atveju, buhalterinė vertė gali būti labai artima realiai rinkos vertei, priklausomai nuo to, kaip senai perkainojimas buvo atliktas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:41:58

Laukiame komentarų!