Nominali vertė

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Par Value


Trumpai

Nominali vertė parodo kokia pinigų suma su konkrečiu vertybiniu popieriumi buvo susieta jo išleidimo metu (ją nustato vertybinio popieriaus leidėjas – emitentas).

Plačiau

Kalbant apie nominalią vertę, iš karto reikia išskirti du aplinkos tipus, ir traktuoti juos visiškai skirtingai:

  • Nominali akcijų vertė paprastai nustatoma dar įmonės steigimo metu (vėliau atskiroms akcijų klasėms gali būti priskirta kitokia nominali vertė), ir parodo kiek tuo metu buvo įnešta pinigų į įmonės kapitalą. Kadangi įmonės paprastai dirba daugelį metų, nominali vertė ilgainiui praranda savo reikšmę, ir paprastųjų akcijų vertei įtakos praktiškai neturi. Tad nominalioji vertė daugiau lieka tik skiriamasis akcijų emisijos ženklas. Vis tik, jei yra kelios skirtingos akcijų klasės, tuomet nominaliai vertei taip pat reiktų suteikti daugiau reikšmės. Realiai, nominali akcijų vertė gali būti nesunkiai pakeista vykdant akcijų skaidymą ar atvirkštinį akcijų skaidymą (anksčiau negalėjo būti mažesnė nei 1 litas, bet įvedus eurą tai nebeteko prasmės). Tuo tarpu kitose rinkose, pavyzdžiui JAV, kai kurių kompanijų akcijos gali iš viso neturėti nominalios vertės.
  • Nominali obligacijų vertė parodo už kokią sumą obligacijos turėtų būti išpirktos suėjus jų galiojimo terminui. Skirtingai nei akcijų atveju, obligacijoms nominali vertė yra labai svarbus rodiklis. Galima sakyti, kad tai svarbiausias (ar bent vienas svarbiausių) obligacijos rodiklis, nes obligacijos rinkos vertė paprastai ir svyruoja apie nominalią jos vertę, stipriau nukrypdama tik ypatingais atvejais (kai obligacijos labai ilgos trukmės arba emisijos leidėjas susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:47:24

Laukiame komentarų!