Fundamentalioji analizė

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Fundamental Analysis


Trumpai

Fundamentinė (fundamentali) analizė – tai finansinė analizė, kuri remiasi įmonės fundamentaliais rodikliais. Tie fundamentiniai rodikliai priklauso nuo analizės objekto ir tikslo. Pavyzdžiui, kalbant apie akcijų analizę, čia pagrindas yra įmonės galimybė ateityje generuoti pinigų srautą ir išmokėti jį dividendais (ar kita forma sukurti vertę investuotojams).

Plačiau

Yra dvi esminės analizių rūšys:

  • Fundamentalioji analizė – besiremianti finansiniais rodikliais.
  • Techninė analizė – besiremianti biržos prekybos duomenimis.

Vertybinių popierių fundamentinė analizė gan plati sąvoka, apimanti įvairias analizės teorijas ir metodus. Dauguma jų orientuojasi į vienokį ar kitokį akcijų vertinimo metodą. Žinomiausi jų yra šie du:

  • Palyginamoji analizė
  • Diskontuotų pinigų srautų metodas

Paprasčiausia fundamentalią analizę apibūdinti teigiant, kad tai analizė, kuri remiasi rimtu ('fundamental' - angl.) turtiniu pagrindu. Dažniausiai tai yra tam tikras esamas arba numatomas generuoti pinigų srautas. Taip pat gali būti nagrinėjami kiti apčiuopiami turtiniai rodikliai (turimas likvidus turtas ir pan.). 

Koks metodas analizei bebūtų pasirinktas, jis reikalauja nemažai tikslumo ir kruopštaus darbo. Ne kiekvienas investuotojas gali tikrai teisingai ir tiksliai paskaičiuoti reikiamus rodiklius, o dar didesnė finansinė patirtis reikalinga norint juos teisingai interpretuoti, ir padaryti reikiamas išvadas.

Kiekvienas sektorius, verslas,  kaip ir kiekviena įmonė turi savo ypatybių, kurias būtina suprasti naudojant fundamentinę analizę. Tas reikalauja daug specifinių žinių ir įgūdžių.

Ne mažiau  reikalingas ir makroekonomikos išmanymas. Sunku įsivaizduoti verslą, kuris būtų visiškai neveikiamas ekonominių ciklų ir makroekonominės aplinkos, su kuria tiesiogiai susijusi ir fundamentinė analizė.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:42:44

Laukiame komentarų!