Metinio augimo koeficientas (CAGR) 

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: CAGR


Trumpai

Metinio augimo koeficientas, žinomas kaip „compound annual growth rate“, yra procentinis dydis, parodantis realų vidutinį metinį investicijos vertės prieaugį, atsižvelgiant į sudėtines palūkanas (palūkanų uždirbamas palūkanas). 

Plačiau

Galima išskirti du pagrindinius CAGR procentų naudojimo argumentus lyginant su paprastu aritmetiniu vidurkiu:

  • Palūkanos ar dividendai paprastai yra reinvestuojami, ir kapitalas uždirba kapitalą. Metinio augimo koeficentas įskaičiuoja procentus iš reinvestuoto kapitalo. 
  • Per ilgą laikotarpį sudėtinių palūkanų galia yra milžiniška, ir į tai būtina atsižvelgti.

Žinoma, CAGR skirtumai lyginant su paprastu aritmetiniu vidurkiu išryškėja tik ilgu laikotarpiu. Jei investavimo terminas tik metais ar du, skaičiavimo metodika didelės reikšmės neturės.


CAGR skaičiavimas:


CAGR = (Investicijos vertė pabaigoje / Investicijos vertė pradžioje) ^ (1 / Metų skaičius) -1

Iš esmės, šis metinio augimo koeficientas skaičiuojamas kaip geometrinis vidurkis, ir jo principas toks pats kaip ir vidinės grąžos normos (IRR). 

Sudėtinių procentų skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:46:52

Laukiame komentarų!