Koreliacija

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Correlation


Trumpai

Koreliacija – tai statistinis dydis parodantis priklausomybę tarp dviejų skirtingų elementų (kintamųjų). 

Plačiau

Teoriškai koreliacijos koeficientas gali svyruoti nuo +1 iki -1. Jei koreliacija lygi 0, tai reiškia, kad tokių kintamųjų reikšmė viena nuo kitos nepriklauso. Jei koreliacija lygi +1, tai reikštų, kad reikšmės kinta vienodai. Jeigu koreliacija neigiama, tai reikšmės juda skirtingomis kryptimis.

Koreliacija investicijų valdyme

Koreliacija yra labai svarbus rodiklis valdant investicijas: kiekvienas investicijų valdytojas siekia maksimaliai optimizuoti investicijų portfelį, o tą geriausiai galima padaryti tuomet, kuomet kiekviena investicija koreliuoja kuo mažiau su kitomis (visa rinka bei portfeliu). Mažesnė koreliacija reiškia geresnę diversifikaciją, kuri savo ruožtu lemia mažesnę riziką bei didesnį investicijų portfelio efektyvumą.

Reikia pripažinti, kad praktikoje nėra lengva surasti mažai koreliuojančių investicijų toje pačioje turto klasėje. 

Visos pasaulio akcijų biržos yra kompiuterizuotos, o investuotojai globalūs: vienoms rinkoms susiduriant su rimtomis problemomis, tai atsiliepia ir kitoms. O jei net vieno ciklo metu esant dideliam kritimui viena kita rinka atsilaikys, labai tikėtina daugelis investicijų valdytojų atkreips į jas dėmesį, ir sekantį kartą tai nebesikartos (žiūrint techniškai, koreliacija pasikeis).

Koreliacijos skaičiavimas

Investicijų koreliaciją galima skaičiuoti skirtingam grąžos laikotarpiui. Paprastai koreliacija skaičiuojama naudojant savaitės ar mėnesio grąžos pokyčius. Lengviausia ją paskaičiuoti naudojant Excel funkciją (CORREL).

Laikui bėgant koreliaciją reikėtų perskaičiuoti iš naujo, nes skaičiavimo rezultatai greičiausiai jau bus pasikeitę.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:44:07

Laukiame komentarų!