Likvidumas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Liquidity


Trumpai

Likvidumas finansuose gali būti suprantamas dvejopai: (1) 'rinkos likvidumas' ar (2) įmonės 'finansinis likvidumas'. Pirmuoju atveju likvidumas parodo galimybę greitai ir be nuostolių parduoti tam tikrą finansinę priemonę, o antrasis parodo įmonės mokumą trumpuoju laikotarpiu.

Plačiau

(1) Rinkos likvidumas – tai vertybinio popieriaus ar kitos rūšies turto savybė, parodanti kaip greit tas turtas gali būti realizuotas ir paverstas į pinigus, parduodant jį už kainą lygią tuometinei rinkos vertei. 

Paprastai, kai investuotojas nusprendžia parduoti tam tikrą investicinę priemonę, pardavimo procesas užtrunka tam tikrą laiko periodą, o kuo greičiau jis nori tą priemonę realizuoti, tuo didesni gali būti nuostoliai.

Skirtingos turto klasės pasižymi skirtingu likvidumu: pavyzdžiui, didžiausių pasaulio įmonių akcijos (tokios kaip Google ar Apple) gali pasigirti beveik absoliučiu likvidumu (iki tol, kol jų nesugalvos parduoti pagrindiniai akcininkai), ir nedideli akcijų kiekiai (kokie įmanomi Lietuvos investuotojų masteliais) gali būti perkami bei parduodami be pastebimos įtakos rinkai per kelias minutes ar net sekundes. 

Tačiau mažų rinkų (kaip Lietuvos) akcijos gali būti nelabai likvidžios. Pagreitintas jų pardavimas gali įtakoti papildomus nuostolius. Dar mažesnių likvidumu pasižymi nekilnojamas turtas bei nekotiruojamų bendrovių akcijos. 

Mažėjantis likvidumas didina investicijos riziką (neatsižvelgiant į kitus faktorius). Akcijų likvidumą paprastai galima įvertinti atsižvelgiant į vidutinį per dieną suprekiaujamų akcijų skaičių bei įprastinį kainų skirtumą tarp paklausos ir pasiūlos.

(2) Finansinis likvidumas – tai įmonės savybė, parodanti įmonės galimybes įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Įmonės finansinio likvidumo nustatymas yra dalis finansų analizės, ir šį likvidumą galima įvertinti naudojant tokius rodiklius:

  • Current ratio (einamasis likvidumo rodiklis)
  • Quick ratio (skubaus padengimo rodiklis)
  • Cash ratio (pinigų padengimo rodiklis)

Finansinis likvidumas nėra įmonės bendras finansinis pajėgumas, ir jis nematuoja mokumo rizikos, dėl to įmonės mokumas ir likvidumas yra skirtingi dalykai. Tačiau kartais net ir stipri bendrovė gali susidurti su trumpalaikių pinigų srautų problemomis, o jei tai atsitiks esant  suirutei finansų rinkose, tai gali turėti pavojingų padarinių.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:46:03

Laukiame komentarų!