Kapitalizacija

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Market Capitalization


Trumpai

'Rinkos kapitalizacija' yra lygi jos nuosavo kapitalo vertei biržoje, ir parodo kaip tą įmonės vertina investuotojai (rinka).

Plačiau

Tiesiog 'kapitalizacija', arba dar žinoma kaip 'rinkos kapitalizacija' apskaičiuojama paskutinę akcijų kainos bei išleistų akcijų skaičius sandaugai:

Formulė / Skaičiavimas

Kapitalizacija = Akcijų skaičius * Akcijos kaina

* Jei yra išleistos kelios skirtingos akcijų emisijos, tuomet jas reiktų vertinti atskirai, sudedant grupių vertes. Taip pat kapitalizaciją gali įtakoti esamas struktūrizuotas kapitalas, įmonės išleisti varantai. Išleistų akcijų skaičiumi laikomos visos išleistos paprastosios akcijos, išskyrus tas, kurias yra supirkusi pati įmonė.

Norint palyginti įmonių dydį, kapitalizacija yra geriausia tam tinkantis rodiklis. Žinoma, galima įmones lyginti ir pagal pajamas, pelną, turtą ar kitus rodiklius, tačiau nei vienas iš jų nebus kompleksinis ir pilnai apimantis įmonę.

Kapitalizacija priklauso nuo itin daug faktorių. Neskaitant išorinių aplinkybių (ekonomikos ciklo fazė, infliacija, palūkanų normos, rizikos vertinimo amplitudės ir kt.), vidutiniu/ilguoju laikotarpiu lemiamą įtaką šio rodiklio dydžiui turi vidinės įmonės charakteristikos:

  • Pajamos
  • EBITDA
  • Grynasis pelnas
  • Generuojamas pinigų srautas
  • Aukščiau išvardytų rodiklių dinamika bei perspektyvos
  • Rizikos lygis
  • Grynoji skola
  • Turimo turto grynoji vertė


Ar įmonės kapitalizacija ir yra jos rinkos vertė? Į šį klausimą skirtingi profesionalai atsakytų skirtingai. Kritikai sakytų, jog įmonės kapitalizacija, kaip ir jos akcijų kaina biržoje daugiausia priklauso nuo rinkos nuotaikų bei psichologinių veiksnių. Ir tai iš dalies bus tiesa. Tačiau tiesa ir tai, kad joks kitas vertinimas nebus toks objektyvus ir visa apimantis, kaip kaina, nustatyta tūkstančių (ar net milijonų) investuojančių rinkos dalyvių.

Pagal kapitalizacijos dydį įmonės dažnai yra skirstomos į skirtingas klases, tačiau Baltijos šalių rinką, čia nelabai yra ką skirstyti – visos įmonės yra mažos kapitalizacijos. 

Kaip taisyklė, mažesnės kapitalizacijos įmonės pasižymi ir mažesniu akcijų likvidumu (tai taipogi priklauso ir nuo laisvų akcijų skaičiaus). Dėl šios priežasties pasitaiko fondų, kurie investuoja tik į tam tikros kapitalizacijos kategorijos įmones.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 14:44:20

Laukiame komentarų!