EV/S rodiklis (Įmonės vertės ir pardavimų santykis)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: EV/S (EV to Sales) Ratio


Trumpai

EV/S rodiklis (įmonės vertės ir pardavimų santykis) – santykinis rinkos rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. Šis rodiklis parodo kiek įmonės akcijos (atsižvelgiant ir į įmonės turimas skolas bei sukauptus pinigus) kainuoja lyginant su jos pardavimais. Rodiklio pavadinimas yra angliško termino „Enterprise Value to Sales“ trumpinimas.

Plačiau

Šis koeficentas yra labai panašus į P/S rodiklį, tačiau pastarasis nėra itin tikslus ir metodiškai teisingas, todėl praktikoje reikėtų remtis būtent EV/S rodikliu.

Rodiklio vertinimas

Vienas EV/S rodiklis nebus labai informatyvus, ir paprastai yra naudojamas kartu su kitais santykiniais rinkos rodikliais. Tačiau daugiausia reikšmės EV/S turės, kai įmonė dirba nuostolingai, arba pelno maržos yra labai žemos ir neatitinka rinkos vidurkio.

Dažniausiai šio rodiklio reikšmės priklausomai nuo sektoriaus svyruoja tarp 0,5 ir 3. Kuo rodiklis mažesnis, tuo įmonė yra pigesnė jos pardavimų atžvilgiu. Tačiau žemas EV/S - ne visuomet argumentas tokią investiciją įsigyti. Šis rodiklis tik atspindi galimą potencialą, jei pelningumo maržos pradėtų gerėti ir pasiektų vidutines rinkos maržas. Tačiau tam turi būti kažkoks realus pagrindas (nauja vadovų komanda, nauji savininkai, investicijos, teigiami pokyčiai ir pan.).

Skaičiavimas (formulė)

EV/S = (Kapitalizacija + Grynoji skola + Mažumos dalis + Privilegijuota nuosavybė) / Pardavimai

* Grynoji skola turėtų apimti visas trumpalaikes skolas, kurios nepatenka į apyvartinį kapitalą, iš jų atimant finansinį turtą.
** Pardavimus rekomenduotina naudoti paskutinių keturių ketvirčių.

Pavyzdys

Įmonė yra išleidusi tik paprastąsias akcijas – 1000 vnt., mažumos  dalies nėra. Grynoji įmonės skola lygi 10‘000 EUR. Viena akcija biržoje kainuoja 5 EUR, įmonės pardavimai yra 20‘000 EUR.Tuomet:

EV/S = (1000*5 +10000 + 0 +0) / 20000 = 0,75


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:31:39

Laukiame komentarų!