P/B rodiklis (Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: P/B (Price to Book) Ratio


Trumpai

P/B rodiklis (akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis) - santykinis rinkos rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. Šis rodiklis parodo kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su buhalterine (balansine) verte. Rodiklio pavadinimas yra angliško termino „Price to Book“ trumpinimas.

Plačiau

Kadangi šis koeficentas lygina įmonės kainą biržoje ir jos nuosavą kapitalą (turtas minus įsipareigojimai), jis labiausiai tinkamas tuomet, kai buhalterinės turto vertės yra bent daug maž artimos tikrosioms rinkos vertėms. Dėl šios priežasties P/B rodiklis daugiausia naudojamas analizuojant komercinių bankų akcijas.

Rodiklio vertinimas

Paskaičiuoti P/B rodiklį labai nesunku, o štai „prakalbinti“ jį jau kiek sudėtingiau. Jei nagrinėjama įmonė turės itin aukštą nuosavybės grąža (ROE), tuomet P/B rodiklis bus labai aukštas (>2) ir iš esmės nesuteiks jokios naudingos informacijos.

Remtis vien šiuo rodikliu praktiškai niekuomet nederėtų. Vis tik, jis gali užvesti ant reikiamo kelio, jei yra palyginti nedidelis (ženkliai mažiau nei 1). Jei rodiklis, pavyzdžiui, yra lygus 0,1 ir balansinė turto vertė yra realistiška, tuomet tokios įmonės likvidacijos atveju investuotojai sulauktų nemažos grąžos. Bet čia, žinoma, labai daug „jeigu“.


Skaičiavimas (formulė)

P/B = Akcijos kaina / Buhalterinė vertė akcijai

Taip pat galima skaičiuoti taip (kai yra išleistos tik paprastosios akcijos):

P/B = Kapitalizacija / Įmonės buhalterinė vertė


Pavyzdys

Įmonė yra išleidusi tik paprastąsias akcijas – 3000 vnt., viena akcija biržoje kainuoja 10 EUR, įmonės nuosavas kapitalas yra 40‘000 EUR. Tuomet:

P/Bv = 3000*10 / 40000 = 0,75


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:33:47

Laukiame komentarų!