PEG rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: PEG Ratio


Trumpai

PEG rodiklis parodo kiek brangios yra įmonės akcijos palyginus su įmonės uždirbamu pelnu ir jo augimu. Tai daugiau mėgėjų naudojamas rodiklis, tinkantis 'augimo akcijoms' vertinti. Profesionalai jo privengia dėl didelio subjektyvumo (taiko tik išskirtiniais atvejais). 

Plačiau

PEG rodiklio pavadinimas kilo iš angliško termino 'Price-to-Earnings to Growth Ratio', kas reikštų 'kainos ir pelno, ir augimo santykis'. Dar galima sakyti, kad tai P/E rodiklis, kuris dar papildomai atsižvelgia ir į pelno augimą.

Rodiklio vertinimas

Iš esmės, kuo PEG rodiklis yra žemesnis, tuo tokios akcijos patrauklesnės investavimui. Traktuojama, kad jei šis rodiklis yra mažiau nei 1, tai jau neblogas indikatorius. Be abejo, didele dalimi rodiklio reikšmė priklauso nuo prognozių patikimumo bei rinkos sąlygų.

Aišku, jei kompanija neauga ar auga labai nedaug, PEG rodiklis bus labai aukštas, tačiau tai dar nereiškia, kad tokia kompanija bloga investicija – tiesiog šis rodiklis bus beprasmis. Taip pat PEG rodiklis nelabai tinka cikliškam verslui vertinti. 

Besivystančiose rinkose jis natūraliai būna mažesnis nei brandžiose rinkose (kaip ir P/E rodiklis dėl aukštesnės rizikos).


Skaičiavimas (formulė)

PEG rodiklis = (P/E rodiklis) / Metinis pelno augimas

PEG rodiklis = (Akcijos kaina / Pelnas akcijai) / Metinis pelno augimas

Pavyzdys


P/E yra lygus 15, o paskaičiuotas vidutinis metinis pelno augimas yra 10%. Tuomet:

PEG =15 / 10 =1,5

Kadangi PEG rodiklis ne itin akademiškas, nėra tiksliai apibrėžta kokį laikotarpį prognozuojamas augimas turėtų apimti. Kadangi vertinant diskontuotų pinigų srautų metodu paprastai prognozuojama 5 metų laikotarpis, šiam rodikliui nustatyti 5 metai taip pat būtų optimalus periodas.


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:38:56

Laukiame komentarų!