Grynasis pelnas mln. EUR
  Pelno augimas  
  Akcijos kaina EUR
  Akcijų skaičius vnt.
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR
  PEG  
  * Grynasis pelnas - įmonės konsoliduotas grynasis pelnas už pilnus metus. Pelno augimas - tai vidutinis metinis laukiamas įmonės pelno augimas ateinančiu periodu (3-5 metai).