P/E rodiklis (Akcijos kainos ir pelno santykis)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: P/E (Price to Earnings) Ratio


Trumpai

P/E rodiklis (akcijos kainos ir pelno santykis) – ko gero, pats populiariausias santykinis rinkos rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. P/E rodiklis parodo kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos grynuoju pelnu. Rodiklio pavadinimas yra angliško termino „Price to Earnings“ trumpinimas.

Plačiau

Šis rodiklis toks populiarus dėl dviejų priežasčių:

 • Paprastumas. Per daug nesigilinant į niuansus, tai labai greit paskaičiuojamas rodiklis.
 • Išbaigtumas. Neskaitant kai kurių buhalterinių niuansų, lyginimas su grynuoju pelnu yra ganėtinai išsamus. 

P/E rodiklis suteikia informaciją, ar įmonė yra brangi lyginant su jos uždirbamu pelnu. Daugeliu atveju tai yra svarbiausia informacija (tikrai ne vienintelė, ir kalbame ne vien apie grynąjį pelną). Bet pagrindinis šio rodiklio trūkumas yra priklausomybe nuo apskaitos niuansų bei jautrumas netęstiniam rezultatui.


Rodiklio vertinimas

Kuo rodiklis žemesnis – tuo investicijos į tokias akcijas yra patrauklesnės. Dažniausiai P/E rodiklis svyruoja tarp 10-20 (nors kai kurioms įmonėms 10 gali būti per aukštas, o kitoms 20 per mažas rodiklis), o jo reikšmė priklauso nuo daugybės faktorių. Kaip pagrindinius galime išskirti šiuos:

 • Pelno augimas paprastai turi daugiausia įtakos. Kuo pelnas greičiau auga, tuo paprastai P/E būna didesnis (kas reiškia, kad įmonės akcijos yra brangesnės). Investuotojams rūpi ne praeitis, o ateitis. Dažnai šio rodiklio skaičiavimui net naudojamas prognozuojamas ateities pelnas. 
 • Akcijos rizikingumas labai stipriai įtakoja įmonės vertinimą. Kuo didesnė įmonės bei verslo rizika, tuo mažesnė įmonės vertė, taipogi ir šis rodiklis. 
 • Nerizikinga palūkanų norma įtakoja visų rūšių turto vertes. Aukštos palūkanų normos lemia žemesnes akcijų vertes, kaip ir žemesnius santykinius rodiklius. 
 • Rizikos vertinimas, arba kitaip sakant požiūris į riziką yra didžiąja dalimi psichologinis faktorius. Tačiau taip pat jis gali būti apskaičiuojamas kaip volatilumas, kuris yra ganėtinai objektyvus statistinis rodiklis. Bet kuriuo atveju, rinkos nuotaikos turi didžiulę įtaką visų akcijų kainoms. Kai rinkose prasideda neramumai, investuotojų rizikos tolerancija sumažėja, jie pradeda ieškoti saugesnių investicijų ir traukiasi iš akcijų rinkos. 

Analizuojant P/E koeficientą, svarbu, kad lyginamos įmonės būtų tikrai panašios: veiktų tame pačiame verslo sektoriuje, būtų panašaus masto, panašaus efektyvumo. Taip pat reiktų paanalizuoti iš ko susideda grynasis pelnas, ar nėra didelių vienkartinę reikšmę turinčių pajamų bei sąnaudų. Rekomenduotina eliminuoti prestižo nusidėvėjimus ir panašius buhalterinius nuskaitymus.


Skaičiavimas (formulė)

P/E  = Akcijos kaina / Pelnas akcijai

Taip pat galima skaičiuoti remiantis šita formule (kai yra išleistos tik vienodos paprastosios akcijos):

P/E = Kapitalizacija / Grynasis pelnas

Pavyzdys

Įmonė yra išleidusi tik paprastąsias akcijas – 2000 vnt., viena akcija biržoje kainuoja 30 EUR, įmonės grynasis pelnas per metus buvo 6‘000 EUR. Tuomet:

P/E =2000*30 / 6000 = 10

Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog skaičiuojant niekada nebūtų supainioti vienetų dydžiai ir valiutos. Taip pat naudojant grynąjį pelną vertėtų atkreipti dėmesį ar nėra jį stipriai iškreipiančių vienkartinių pajamų ar sąnaudų.


Praktikoje skaičiuojant šį rodiklį įprasta remtis trijų tipų skirtingų laikotarpių metodika:

  • Metinis (Current) – naudojant paskutinių pilnų ataskaitinių metų grynąjį įmonės pelną paskaičiuoti P/E rodiklį yra lengviausia, tačiau problema ta, kad metų pabaigoje šis rodiklis remsis pasenusiais duomenimis, kurie jau bus mažai aktualūs (įmonė bus paskelbusi bent kelių naujų ketvirčių rezultatus).
  • Slenkantis (Trailing, TTM) – naudojant paskutinių paskelbtų keturių ketvirčių rezultatus. Gerai, jei lyginamos įmonės taip pat yra paskelbusios tų pačių laikotarpių rezultatus. Tai gan patikimas skaičiavimo metodas: rodiklis nešališkas, tuo pačiu duomenys nėra pasenę. Bet jei rezultatai smarkiai krypsta į vieną pusę, dar geriau naudoti sekantį, „ateities“ metodą.
  • Ateities (Forward, Estimated) – naudojant grynojo pelno prognozę einamiesiems ar sekantiems metams. Šis būdas turi ir privalumų, ir trūkumų: investuojant būtina žiūrėti į priekį, ir naudotis kiek įmanoma naujesne informacija, tačiau iš kitos pusės prognozės visuomet turi tam tikrą paklaidą ir šališkumą. Todėl šis būdas daugiau tinkamas tik skaičiavimui savoms reikmėms, arba didžiosioms kompanijoms, kurių rezultatus bando prognozuoti visas būrys analitikų.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-25 17:24:27

Laukiame komentarų!