P/E rodiklio skaičiavimas (TTM)        
  Grynasis pelnas už pilnus metus mln. EUR      
  Gr. pelnas, paskutinių ketvirčių mln. EUR      
  Gr. pelnas, ankstesnių ketvirčių mln. EUR      
  Paskutinių 12 mėn. (TTM) pelnas mln. EUR      
  Akcijos kaina EUR      
  Akcijų skaičius vnt.      
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR      
  P/E        
* Grynasis pelnas už pilnus metus - tai paskutinis žinomas įmonės konsoliduotas pelnas už pilnus jos ataskaitinius metus (rodiklį galima skaičiuoti tik pagal šį pelną, jei nevedami ketvirtiniai duomenys). Gr. pelnas, paskutinių ketvirčių - jei įmonė paskelbusi naujesnius pelno duomenis po pilnų ataskaitinių metų, tai čia įvedamas pelnas už tiek ketvirčių, kiek yra paskelbta. Gr. pelnas, ankstesnių ketvirčių - turi būti už tokį patį laikotarpį kaip ir 'paskutinių ketvirčių' tik iš ankstesnio laikotarpio (to pačio, kurio 'pilnų metų' rezultatas naudojamas.
Rodiklis bus tikslus tik esant vienodoms akcijoms bei nesant varantų ar panašių įsipareigojimų.
   
Sukurta: Finansistas.net