Grynoji dabartinė vertė

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Net Present Value, NPV


Trumpai

Grynoji dabartinė vertė (NPV - 'Net Present Value') – tai metodas naudojamas investicinių projektų patrauklumui įvertinti. Šio metodo tikslas nustatyti dabartinę būsimų pajamų bei išlaidų vertę, naudojant diskontuotų pinigų srautų (DCF) metodą. 

Plačiau

Norint nustatyti grynąją dabartinę vertę, pirmiausia reikėtų nustatyti grynojo pinigų srauto prognozę kiekvieniems metams. 

Kiekvienų metų grynasis pinigų srautas turėtų apimti kiekvienų metų pajamas minus išlaidas to projekto gyvavimo laikotarpiu. Kadangi pinigai dabar yra vertingesni nei pinigai ateityje, būsimas kiekvienų metų pinigų srautas perskaičiuojamas (diskontuojamas) į dabartinę vertę naudojant pasirinktą diskonto normą, kuri paskaičiuojama WACC ar kitu metodu, ir turi didžiulę reikšmę galutiniam rezultatui. 

Jei gautoji grynoji vertė teigiama – tai reiškia investicinis projektas yra patrauklus, nes ši gauta teigiama vertė yra tam tikras „viršpelnis“ virš lauktinos/vidutinės grąžos (diskonto normos).

Pagrindinis šio metodo trūkumas – tai diskonto normos nustatymas. Kadangi paprastai vertinama naujas projektas, diskonto norma bus absoliučiai teorinis (subjektyvus) dydis, kuriuo greičiausiai tikės tik pats skaičiuotojas.

Nors teorijoje šis metodas sutinkamas gan dažnai, praktinis jo taikymas kiek retesnis (nepainiojant su pačiu diskontuotų pinigų srautų metodu). Kur kas dažniau remiamasi 'vidine grąžos norma‘ (IRR), kuri sutaptų su diskonto norma, jei projekto grynąją dabartinę vertę iš karto prilygintumėm nuliui


NPV skaičiuoklė (skaičiavimas)

Jei ši skaičiuoklė dėl tam tikrų priežasčių nėra tinkama, patogiausias NPV skaičiavimas yra naudojant Excel esančią NPV funkciją. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:27:54

Laukiame komentarų!