Diskonto norma

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Discount Rate


Trumpai

Diskonto norma – tai procentinis dydis, naudojamas diskontuotų pinigų srautų (DCF) metode perskaičiuojant būsimų pinigų vertę į dabartinę. 

Plačiau

Kitaip sakant, tai rodiklis, kuris parodo kiek nuvertėja pinigai ateityje lyginant su dabartine jų verte. Žinoma, tai subjektyvus rodiklis, nepriklausomai nuo to kaip jis bus nustatytas. 

Dažniausiai diskonto normai apskaičiuoti naudojamas WACC (svertinių kapitalo kaštų) metodas, kuris, ko gero, yra objektyviausias tarp šiuo metu naudojamų metodų. WACC atsižvelgia į realius skolinimosi kaštus, o nuosavo kapitalo kaštai skaičiuojami pagal CAPM metodą.

Nepaisant to, kaip diskonto norma nustatyta, ji savo esme yra sudaryta iš dviejų dalių: nerizikingos palūkanų normos ir rizikos premijos. Būtent pastaroji yra sunkiai įvertinama dalis, nes turi įtraukti visų rūšių rizikas (rinkos, pramonės šakos, politinę, projektinę ir kt.).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:26:03

Laukiame komentarų!