Verslo vertinimas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Business Valuation


Trumpai

Verslo vertinimas (įmonės vertinimas) – tai įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) rinkos vertės nustatymas, nustatant, už kokią kainą toks, ar analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas rinkos sąlygomis.

Plačiau

Pagrindiniai metodai

Yra keletas populiariausių metodų verslui įvertinti, o tarp jų plačiausiai pripažintas, bei oficialiai dažniausiai naudojamas - (1) 'diskontuotų pinigų srautų metodas'. 

(2) 'Palyginamosios analizės metodas' yra ne mažiau populiarus ir naudingas, tik jis dažniau naudojamas vidinėms reikmėms, nei kad oficialiems dokumentams. 

Trečiasis, kiek rečiau praktikoje pasitaikantis, tačiau taip pat traktuojamas kaip vienas pagrindinių, yra (3) 'atstatomosios (atkuriamosios) vertės metodas'. Šio metodo esmė yra įvertinti kaštus, kiek kainuotų iš naujo sukurti analogišką turtą ar verslą. 

Daugiau apie verslo vertinimo metodus (palyginimas bei pagrindiniai diskontuotų pinigų srautų metodo momentai) skaitykite Verslo-vertinimo-metodu-palyginimas.pdf


Vertinimo problemos

Kiekvieno verslo vertė turi turėti rimtą pagrindą: pajamas, pelną, pinigų srautą, materialų ar nematerialų turtą. Kadangi verslo vertinimas turi orientuotis ne tik į faktus bei praeitį, bet taip pat ir ateities perspektyvas, šių dalykų prognozė bei numatymas ir yra jautriausia, bei sudėtingiausia vertinimo dalis.

Net aukščiausio lygio profesionalai, vertindami tą patį verslą gaus skirtingus rezultatus (net ir naudojant tą patį vertinimo metodą), nes kiekvieno vertinimo metu yra daroma nemažai subjektyvių prielaidų. Paklaidos dydis priklauso nuo įmonės tipo, sektoriaus, įmonės augimo tempo, jos rizikingumo bei kitų faktorių. 


Metodo parinkimas

Teisingo vertinimo metodo parinkimas - vienas svarbiausių momentų vertinant verslą. Parinkus jį neteisingai, reali rinkos vertė gali labai smarkiai skirtis tiek į vieną pusę, tiek į kitą. 

Teoriškai, turi būti parenkamas tas metodas, kuriuo gauta rinkos vertė būtų didžiausia. Tačiau tikrai nebūtų teisinga vertinti naftos perdirbimo bendrovę atstatomosios vertės metodu, jei rinkoje jos viena po kitos uždaromos dėl tokių gamyklų pertekliaus. Jei prekė nepaklausi, jos atstatomoji vertė gali būti daug didesnė nei rinkos.

Tikslus verslo vertinimas reikalauja didžiulės praktinės patirties bei finansų rinkų suvokimo.


Akcijų vertinimas

Akcijų vertinimo principas iš esmės yra toks pats, kaip ir įmonės vertinimo. Įmonės vertė (nepainioti su verslo verte, nes yra tam tikrų metodinių skirtumų) ir yra visų jos akcijų vertė. Skaičiuojant paprastai, jei įmonės vertę padalintumėm iš išleistų akcijų skaičiaus, gautumėm vienos akcijos vertę. Tai teoriškai. Tačiau praktiškai dauguma įmonių yra valdomos taip, kad kontrolinio paketo akcijos nėra lygiavertės mažumos akcininkų akcijoms, ir atsiranda įvairūs niuansai. 


Vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Jei vieni vertinimo metodai - daugiau teoriniai, o kiti praktiniai, visuomet jie turi būti grįsti tam tikru pagrindu, kurie sudarytų prielaidas vertei ir jos nustatymui. Vertės skirtumas tarp teorinių ir praktinių metodų gali būti ganėtinai ženklus, ir visuomet būtina žinoti, kuris iš vertinimo būdų, kuriuo atveju turi praktinę vertę. 


Norite įvertinti parduodamą ar perkamą verslą? Reikia nepriklausomo patarimo? Kreipkitės dėl profesionalios konsultacijos


Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:36:09

Laukiame komentarų!