Grynoji skola

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Net Debt


Trumpai

Grynoji skola – tai visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, iš jų eliminuojant turimas grynųjų pinigų lėšas (bei jų ekvivalentus). 

Plačiau

Grynosios skolos panaudojimas finansų srityje gan platus, tačiau daugiausia šis dydis pritaikomas nustatant įmonės akcijų vertę, ar pačios įmonės finansinėse prezentacijose.

Atliekant vertinimą, įmonės skolų ignoruoti negalima – nustačius verslo vertę, akcijų vertė gaunama iš verslo vertės atimant įmonės grynąja skolą. Jei įmonė turi sukaupusi daugiau pinigų, nei finansinių skolų – tokiu atveju jos grynoji skola bus neigiama. 

Grynosios skolos skaičiavimas

(1)   Grynoji skola = Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai + Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – Finansinis turtas

(2)   Grynoji skola = Ilgalaikiai įsipareigojimai + Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – Veikloje nenaudojamas turtas

(3)   Grynoji skola = Įmonės skolos – Pinigai ir pinigų ekvivalentai

* Praktikoje paplitusios kelios grynosios skolos skaičiavimo metodikos, ir konkretus jų pasirinkimas turėtų priklausyti nuo analizės tikslo. Apskaitininkų dažniausiai yra naudojama (1) formulė, kuri gan teisingai atspindi grynosios skolos esmę. Kita vertus, nustatant įmonės vertę dažnai (2) formulė bus tikslesnė, priklausomai nuo to kas sudaro nefinansines ilgalaikes skolas, nepamirštant prie veikloje nenaudojamo turto priskirti grynųjų pinigų (kurie nenaudojami apyvartiniame kapitale), ir jei tas turtas nesukuria pinigų srauto. (3) variantas taip pat gali būti sutinkamas, bet daugiau mažiau tai terminų nukrypimas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:28:56

Laukiame komentarų!