Bendroji skola 

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Total Debt


Trumpai


Bendrosios skolos sąvokos apibrėžimas iš esmės skirsis nuo to, kokioje srityje ją taikysime.

Plačiau

(1) 'Bendrąja skola‘ finansuose paprastai traktuojami visi finansiniai įmonės įsipareigojimai, nors dažnai galima sutikti 'bendrąja skola‘ laikant ir visus įmonės įsipareigojimus (taip pat ir nefinansinius, pvz. mokėtinas sumas tiekėjams).

  • Bendroji skola = Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai + Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
  • Bendroji skola = Ilgalaikiai įsipareigojimai + Trumpalaikiai įsipareigojimai

Iš esmės galima teigti, kad kuo didesnė įmonės 'bendroji skola‘, tuo ji rizikingesnė. Tačiau norint tiksliau įvertinti įsiskolinimo lygį reikėtų daugiau dėmesio skirti 'grynajai‘ skolai bei finansinio sverto rodikliams.

(2) Ekonomikoje 'bendroji skola‘ traktuojama visai kitaip. Čia sąvoka dažniau naudojama nagrinėjant viešuosius finansus: siekiant apibrėžti valstybės (įskaitant ir privačius subjektus) skolą užsieniui. Tokia skola paprastai matuojama kaip tam tikras procentas nuo 'bendrojo vidaus produkto‘ (BVP).

(3) Bendroji skola asmeniniuose finansuose traktuojama kiek laisviau, tačiau iš esmės ji apima visus asmens finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir lizingą. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:55:25

Laukiame komentarų!