Veiklos sąnaudos

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Opex, Operating Expenses


Trumpai

'Veikos sąnaudos', kurios dar vadinamos kaip 'administracinės sąnaudos' arba 'operacinės sąnaudos‘ (kalbininkai dėl to greičiausiai nesidžiaugia), yra sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu, administravimu, pardavimų organizavimu ir pan. 

Plačiau

Norint tiksliau suprasti, kuo veiklos sąnaudos skiriasi nuo kitų sąnaudų, reikėtų žvelgti iš karto į visą sąnaudų spektrą:

  • Savikaina – tai tiesioginės, su gamybos (paslaugų teikimo) procesu susiję sąnaudos.
  • Veiklos sąnaudos – tiesiogiai su gamyba nesusiję kaštai. Tai administracijos darbuotojų atlyginimai, marketingo išlaidos, ofiso išlaidos ir pan. 
  • Finansinės sąnaudos – didžiąja dalimi, tai už turimas paskolas mokamos palūkanos. 
  • Mokesčiai – daugiausia tai pelno mokestis (kiti mokesčiai dalinai pasiskirsto tarp kitų sąnaudų). 

Administracines veiklos sąnaudas galima rasti pelno (nuostolių) ataskaitoje, o jų detalizavimą aiškinamajame rašte. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:16:00

Laukiame komentarų!