P/CF ir EV/CF rodikliai

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: P/CF (Price to Cash Flow) Ratio, EV/CF (Enterprise Value to Cash Flow) Ratio


Trumpai

P/CF rodiklis (akcijos kainos ir pinigų srauto santykis) bei EV/CF rodiklis (įmonės vertės ir pinigų srauto santykis) yra labai panašūs santykiniai rinkos rodikliai. Praktikoje naudojamas tiek vienas, tiek kitas, ir nepaisant tam tikrų metodinių skaičiavimo skirtumų, abu šie rodikliai parodo kiek įmonės akcijos kainuoja rinkoje, lyginant su įmonės generuojamu pinigų srautu. 

Plačiau

Pagrindinis skirtumas tarp P/CF ir EV/CF rodiklių yra tas, kad pastarasis į skaitiklį įtraukia ir įmonės grynąją skolą, adekvačiai iš pinigų srauto eliminuojant finansinio turto įtaką. Teisingai skaičiuojant abu metodai tinkami. Kadangi EV/CF ignoruoja kapitalo struktūros įtaką, šis rodiklis yra tinkamesnis susijungimų ir įsigijimų rinkoje, kur kapitalo struktūra prieš įsigijimą daug reikšmės neturi.

P/CF yra kiek populiaresnis dėl to, kad jį paprasčiau suskaičiuoti. Bet jis gali kiek klaidinti, jei įmonė turės itin daug skolų, ir dėl rinkoje susiklosčiusių sąlygų mokės mažas palūkanas.

Abu šie rodikliai yra verti jų įtraukimo į palyginamąją akcijų analizę. Pinigų srautas yra verslo esmė, ir kuo šie pinigų srauto rodikliai žemesni, tuo patrauklesnė ir stabilesnė bus investicija. Žinoma, sėkmingoms augimo akcijoms tokie rodikliai bus itin aukšti, ir realiai neinformatyvūs.

Nors šie rodikliai ir panašūs, jų nereikėtų painioti su P/FCF ir EV/FCF rodikliais, kurie vertina tik įmonės grynąjį pinigų srautą.


Skaičiavimas

P/CF = Kapitalizacija / Veiklos pinigų srautas

EV/CF = (Kapitalizacija + Grynoji skola + Mažumos dalis + Privilegijuota nuosavybė) / (Veiklos pinigų srautas + Grynosios finansinės išlaidos)

* Grynoji skola turėtų apimti visas trumpalaikes skolas, kurios nepatenka į apyvartinį kapitalą, iš jų minusuojant finansinį turtą.
** Iš veiklos pinigų srauto derėtų eliminuoti apyvartinio kapitalo pokyčių įtaką.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:35:51

Laukiame komentarų!