Veiklos pinigų srautas mln. EUR
  Palūkanų išlaidos  
  Palūkanų pajamos mln. EUR
  Akcijos kaina EUR
  Akcijų skaičius vnt.
  Finansinės skolos mln. EUR
  Finansinis turtas mln. EUR
  Mažumos dalis mln. EUR
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR
  Enterprise Value mln. EUR
  EV/CF  
       Veiklos pinigų srautas - pagrindinės veiklos pinigų srautas už metus. Pagal skirtingus apskaitos standartus palūkanų išlaidos ir pajamos gali būti skirtingai traktuojamos. Įvedant 'veiklos pinigų srautą' reikėtų įsitinkinti, kad į jį finansinės išlaidos nepapuola, t.y. palūkanos nedidina veiklos pinigų srauto.
Palūkanų išlaidos - už paskolas sumokėtos palūkanos per ataskaitinį laikotarpį.
Palūkanų pajamos - už indėlius ar kitą finansinį turtą gautos finansinės pajamos. Jei yra, čia taip pat reikėtų įtraukti išmokėtus privilegijuotų akcijų dividendus. (Taip jie bus eliminuojami iš pinigų srauto).
Akcijos kaina - akcijų kaina biržoje rodiklio skaičiavimo metu ar pasirinktai datai.
Akcijų skaičius - visų įmonės išleistų akcijų skaičius (jos turi būti vienodos).
Finansinės skolos - įmonės finansiniai įsipareigojimai iš balanso.
Finansinis turtas -  laisvi įmonės pinigai ir kitas laisvas finansinis turtas iš balanso.
Mažumos dalis - paprastumo dėlei skaičiavimuose naudojama buhalterinė (iš balanso) grupės mažumos dalis, aišku, jei tokia yra. Esant, čia taip pat galima pridėti privilegijuotų akcijų (mokančių stabilų dividendą) vertę.
  P/CF rodiklio skaičiavimas                    
  Veiklos pinigų srautas mln. EUR                  
  Akcijos kaina EUR                  
  Akcijų skaičius vnt.                  
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR                  
  P/CF                    
       Veiklos pinigų srautas - pagrindinės veiklos pinigų srautas už metus. Pagal skirtingus apskaitos standartus palūkanų išlaidos ir pajamos gali būti skirtingai traktuojamos. Įvedant 'veiklos pinigų srautą' reikėtų įsitinkinti, kad į jį finansinės išlaidos nepapuola, t.y. palūkanos nedidina veiklos pinigų srauto.
Akcijos kaina - akcijų kaina biržoje rodiklio skaičiavimo metu ar pasirinktai datai.
Akcijų skaičius - visų įmonės išleistų akcijų skaičius (jos turi būti vienodos).
Finansinės skolos - įmonės finansiniai įsipareigojimai iš balanso.
Finansinis turtas -  laisvi įmonės pinigai ir kitas laisvas finansinis turtas iš balanso.
Mažumos dalis - paprastumo dėlei skaičiavimuose naudojama buhalterinė (iš balanso) grupės mažumos dalis, aišku, jei tokia yra. Esant, čia taip pat galima pridėti privilegijuotų akcijų (mokančių stabilų dividendą) vertę.
 
Sukurta: Finansistas.net