Pinigų padengimo koeficientas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Cash Ratio


Pinigų padengimo koeficientas / Absoliutaus likvidumo koeficientas

Trumpai

Pinigų padengimo koeficientas (absoliutaus likvidumo koeficientas) – finansinis rodiklis, vertinantis įmonės finansinį likvidumą. Šis rodiklis lygina įmonės turimus grynuosius pinigus su jos trumpalaikiais įsipareigojimais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu.

Plačiau

Tai mažiausias iš visų likvidumo rodiklių, kuris remiasi tik pačiu likvidžiausiu įmonės turtu – grynaisiais pinigais. Aukštas 'pinigų padengimo koeficentas‘ gali reikšti kelis dalykus:

  • Įmonė pakankamai atspari finansavimo atžvilgiu trumpuoju laikotarpiu. 
  • Įmonė ne itin efektyviais valdo savo kapitalą. 
  • Lėšos kaupiamos būsimam įsigijimui ar stambesnėms investicijoms. 

Iš tiesų, grynųjų pinigų laikymas įmonėje visuomet sukelia daug diskusijų. Toks kaupimas turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Daug kas priklauso nuo pinigų kaupimo tikslo, bei įmonės finansavimosi galimybių ir kapitalo struktūros. Jei kompanija veikia ne cikliškame sektoriuje, didelių grynųjų pinigų sumų kaupimas įmonių finansų požiūriu nėra labai efektyvus sprendimas. Efektyvi kapitalo struktūra pasiekiama tik esant tam tikram kiekiui skolinto kapitalo, o laikyti dideles sumas grynųjų lėšų, ir tuo pačiu naudoti skolintas lėšas būtų dar blogesnis sprendimas (pateisinamas tik tam tikrais atvejais).


Formulė (skaičiavimas)


Pinigų padengimo rodiklis = Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai / Trumpalaikiai įsipareigojimai

* Pinigai ir jų ekvivalentai turėtų apimti visą stabilios vertės turtą, kurį nedelsiant galima paversti grynaisiais pinigais: indėliai banke, jų sertifikatais, kotiruojamos obligacijos ir pan.


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:49:03

Laukiame komentarų!