Skubaus padengimo koeficientas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Quick Ratio, Acid Test Ratio


Kritinio likvidumo koeficientas / Skubaus padengimo koeficentas

Trumpai

Skubaus padengimo koeficientas (kritinio likvidumo koeficientas) – finansinį įmonės likvidumą matuojantis rodiklis, kuris lygina įmonės likvidžiausią turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė atsparesnė finansavimo trūkumui trumpuoju laikotarpiu.

Plačiau

Esant neramumams finansų rinkose, kartais įmonės susiduria su apyvartinių lėšų trukumu. Taip atsitinka tuomet, kai stambūs klientai delsia ar nepajėgia atsiskaityti, o bankai būna labai atsargūs suteikdami net ir apyvartines paskolas. Kuo įmonės likvidumo koeficientai geresni, tuo problemų tikimybė tokiu atveju bus mažesnė.

Laikoma, kad jei 'kritinio likvidumo koeficientas‘ daugiau nei 1, tai jau neblogas rezultatas. Paprastai šis rodiklis skaičiuojamas kartu su kitais likvidumo rodikliais: bendruoju padengimo koeficientu ir pinigų padengimo koeficientu.

Formulė

(1) Skubaus padengimo rodiklis = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai

(2) Skubaus padengimo rodiklis = (Grynieji pinigai + Kitas finansinis turtas + Gautinos sumos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai

* Pirmoji formulė yra oficiali, ir dažniausiai taikoma. Mažesnės įmonės dažnai neturės kito trumpalaikio turto kaip tik atsargas, gautinas sumas bei finansinį turtą su pinigais, tad tokiu atveju nebus jokio skirtumo, kurią formulę naudoti. Tuo tarpu antroji formulė gali būti teisingesnė esant sudėtingesniam įmonės balansui – tačiau skaičiuojant šį rodiklį reikia prisiminti jo esmę: vardiklyje turi būti likvidžiausias įmonės turtas. \


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:49:42

Laukiame komentarų!