Likvidumo rodikliai

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Liquidity Ratio


Trumpai


Likvidumo rodiklis – tai finansinis rodiklis, matuojantis įmonės mokumą trumpuoju laikotarpiu (finansinį likvidumą).  Yra trys pagrindiniai finansinio likvidumo rodikliai: absoliutaus likvidumo rodiklis (pinigų padengimo koeficientas), einamojo likvidumo rodiklis (bendrasis padengimo koeficientas) ir kritinio likvidumo rodiklis (skubaus padengimo koeficientas). Visi jie lygina tam tikrą trumpalaikio turto rūšį su trumpalaikiai įsipareigojimais. 

Plačiau

Kalbant apie įmonės finansinį likvidumą (tuo tarpu, rinkos likvidumas matuojamas vertybinių popierių apyvartumui matuoti), reikia atskirti du dalykus: mokumą ir likvidumą. Mokumas nagrinėja įmonės galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus ilgalaikiu laikotarpiu, o likvidumas – trumpalaikiu.

Yra trys pagrindiniai likvidumo rodikliai (žinoma, finansinėms įstaigoms taikomi kiti likvidumo rodikliai):

Vertinant įmonės finansinį likvidumą neužtenka paskaičiuoti vieną rodiklį – reikia analizuoti jų visumą, bei nepamiršti ir bendro įmonės skolos lygio bei mokumo, kas iš esmės yra svarbiau nei vien likvidumas trumpuoju laikotarpiu. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, ar balansinės turto vertės realistiškos (trumpalaikis turtas „neužsigulėjęs“), ar pastaruoju metu rinkoje jų vertė sparčiai nesikeitė, ar atsargos tikrai kokybiškos ir atitinka savo apibrėžimą realybėje (popieriuje atsargos dažnai atrodo gražiau nei tikrovėje).

O kartais net ir gražiai atrodantys rodikliai gali nepagelbėti. Paprastai trumpalaikis likvidumas aktualus tik kriziniu laikotarpiu – jei finansų rinkose padėtis normali, stipri įmonė visuomet suras lėšų apyvartiniam finansavimui. Tuo tarpu kai finansų rinkose suirutė, rodikliai gali likti tik rodikliais: bankai stipriai sugriežtina papildomą finansavimą, klientai vėluoja atsiskaityti (kai kas iš jų bankrutuoja ir iš viso neatsiskaito), tiekėjai sumažina kredito liniją keliais kartais. Visų šių pavojų, keli rodikliai, deja, neatskleis.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:48:17

Laukiame komentarų!

Paulina 2019-06-19 15:49:27

Koks likvidumas mažina pelningumą didėjantis ar mažėjantis?

Rokas_Lukosius 2019-06-24 14:31:11

Šie rodikliai nebūtinai tiesiogiai susiję, tačiau didesnis efektyvumas gali lemti didesnį pelningumą.