Bendrasis padengimo koeficientas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Current Ratio


Bendrasis padengimo koeficientas / Einamojo likvidumo koeficientas

Trumpai
 
Bendrasis padengimo koeficientas (einamojo likvidumo koeficientas) – finansinis rodiklis, nusakantis įmonės likvidumą. Šis rodiklis lygina įmonės trumpalaikį turtą su jos trumpalaikiais įsipareigojimais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu. 

Plačiau

Jei finansų rinkoje sudėtinga situacija – įmonė gali susidurti su apyvartinių lėšų trukumu. Įmonės finansinį atsparumą atspindi tokie rodikliai kaip 'bendrasis padengimo koeficientas' ('einamojo likvidumo koeficientas‘), tačiau įmonės padėtis priklauso nuo daug daugiau faktorių:

  • kokia jos skolos struktūra (kada sueis pirmieji kreditų terminai, kokie jų dydžiai);
  • ar įmonė išnaudoja visą kredito liniją;
  • kokios finansavimo su banku sutartys;
  • kiti faktoriai. 

Laikoma, kad šis rodiklis yra aukštas, jei jo reikšmė yra daugiau nei 2. Jis tiesiogiai priklausomas nuo įmonės apyvartinio kapitalo dydžio. Kuo įmonė turi daugiau apyvartinio kapitalo, tuo šis rodiklis bus didesnis. O tai turi ir neigiamą pusę – iškyla klausimas ar įmonė tikrai efektyviai panaudoja savo apyvartinį kapitalą, tačiau tai jau kita tema.

Einamojo likvidumo koeficientas aktualiausias trumpalaikiams kreditoriams, tiekėjams ir pan. Paprastai jis analizuojamas kartu su 'pinigų padengimo‘ ir 'skubaus padengimo koeficientu‘. Atliekant rimtesnę analizę, būtinai reiktų atkreipti dėmesį ir į trumpalaikio turto kokybę: ar klientai, turintys atsiskaityti, yra tikrai mokūs, ar atsargų rinkos vertė panaši į jų buhalterinę vertę.


Formulė (skaičiavimas)


Bendrasis padengimo rodiklis = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:47:29

Laukiame komentarų!