Finansų patarėjas (finansų patarėjo įmonė)

Tema: Asmeniniai finansai

Terminas anglų kalba: Financial Advisor


Trumpai

Finansų patarėjas (arba finansų patarėjo įmonė) – tai asmuo, kuris finansiniais klausimais konsultuoja privačius asmenis bei įmones. 

Plačiau

Finansų patarėjo funkcijos apima ir investicijų konsultanto funkcijas (nors pastarasis paprastai būna labiau specializavęsis šioje rinkoje), tačiau taip pat apima ir kitas finansines konsultacijas: kapitalo pritraukimo klausimus, M&A (susijungimų ir įsigijimų) rinkos klausimus, finansinio planavimo ir panašius klausimus.

Finansų patarėjo įmonė – tai įmonė, turinti Lietuvos banko išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Tai smulkiausia Lietuvos banko išduodama licencija įmonei – finansų rinkos dalyviui. Šiai įmonei netaikomi papildomi kapitalo reikalavimai (kaip finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei). Norėdama gauti tokią licenciją, įmonė turi paruošti verslo planą bei atitikti nustatytus organizacinius reikalavimus, užtikrinti veiklos tęstinumą. 

Finansų patarėjo įmonės funkcijos ganėtinai ribotos. Tokia įmonė gali priimti ir perduoti pavedimus bei teikti investavimo rekomendacijas, tačiau negali valdyti klientų portfelių. Taip pat finansų patarėjo įmonė gali atlikti tyrimus, analizes, konsultuoti įmones įvairiais kapitalo bei finansiniais klausimais. 


Finansų patarėjo įmonės Lietuvoje:

  • Fink house.
  • Gerovės valdymas.
  • AJD CAPITAL.
  • Finansų patarėjai.
  • Finansų sprendimai.
  • Sagacity Investments.
  • MC Wealth Management (buvusi didžiausia finansų patarėjo įmonė, tačiau Lietuvos bankas jai panaikino licenciją).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 17:36:11

Laukiame komentarų!

Andrius 2018-12-02 09:05:56

O kaip atskirti, ar finansų patarėjas tikrai patikimas?