Apyvartumo rodikliai

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Turnover Ratio


Apyvartumas – gana plati sąvoka, kuri finansuose gali būti taikoma keliose skirtingo sferose. Finansų analizėje (1), vertybinių popierių prekyboje (2) ar investicijų valdyme (3) ši sąvoka turės skirtingas savo reikšmes.

(1) Finansų analizėje šiuo rodikliu matuojama įvairūs įmonės veiklos, apyvartinio kapitalo valdymo efektyvumo rodikliai. Tokiais rodikliais kaip 'gautinų sumų  ar turto apyvartumas‘ ir pan., galima matuoti kaip efektyviai įmonė išnaudoja savo turimą turtą, atsargas, kaip efektyviai atsiskaito jos tiekėjai.

(2) Vertybinių popierių prekyboje šis rodiklis parodo finansinės priemonės likvidumą. Kuo vertybiniais popieriais daugiau prekiaujama, tuo tokia priemonė bus likvidesnė, o apyvarta didesnė. Tai santykinis dydis, kuris paskaičiuojamas pagal formulę:

Apyvartumo rodiklis = Suprekiauta vertybinių popierių / Iš viso išleista vertybinių popierių

(3) Investicijų valdyme apyvartumas irgi svarbus rodiklis. Čia jis parodo kaip greit portfelyje pasikeičia esančios aktyvų pozicijos. Paprastai šis rodiklis yra matuojamas aktyviai valdomiems investiciniams fondams. Kuo investicinio fondo apyvarta didesnė, tuo „aktyviau“ jis valdomas, t.y., jame esantys vertybiniai popieriai dažniau parduodami ir perkami nauji.

Žinoma, kiekvienas fondo valdytojas stengiasi geriau padaryti savo darbą, tačiau dažniausiai didesnis apyvartumo rodiklis portfelyje lemia aukštesnes sąnaudas: pirkimo/pardavimo komisiniai, paklausos ir pasiūlos skirtumas, didesnių pavedimų efektas rinkai ir pan. Taip pat, kai kuriose valstybėse investuotojai, investuojantys į investicinius fondus su aukštesniu apyvartumo rodikliu, moka didesnius mokesčius valstybei.

Apyvartumas = Per metus suprekiautų aktyvų vertė / Porfelio aktyvų vertė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:08:14

Laukiame komentarų!