Pinigų (apyvartos) ciklas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Cash Conversion Cycle


Trumpai

Pinigų ciklas rodo kaip greitai įmonėje pinigai keliauja iki vėl pavirsdami į pinigus. Šis ciklas rodytų kiek užtrunkama, kol pinigai pavirsta į prekes, ir kol už jas atsiskaito klientai, tačiau taip pat jis atsižvelgia ir į tai, kiek pati įmonė užtrunka atsiskaitydama su savo tiekėjais, tad galima sakyti, kad šis rodiklis rodo kiek dienų vidutiniškai įmonei reikia finansuoti savo apyvartinį kapitalą, kol pinigai sugrįžta atgal į sąskaitą. 

Plačiau

Šis rodiklis glaudžiai susijęs su apyvartinio kapitalo valdymu. Kuo pinigų apyvartos ciklas trumpesnis, tuo įmonei reikia mažiau apyvartinio kapitalo. Jei įmonei reikia mažiau apyvartinio kapitalo, ji sutaupo netiesioginių kapitalo sąnaudų.

Šio rodiklio reikšmės stipriai svyruoja priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos bei sektoriaus. Lyginti, reikėtų, be abejo, tik panašias, to paties sektoriaus bendroves. Daugiausia reikšmės pinigų apyvartos ciklas turi prekybos (tiek mažmeninės, tiek didmeninės) bendrovėms, taip pat ir gamybos įmonėms.


Formulė (skaičiavimas)


Pinigų ciklas = Atsargų apyvartumas dienomis + Gautinų sumų apyvartumas dienomis – Mokėtinų sumų apyvartumas dienomis

Kur:
Atsargų apyvartumas dienomis = (Atsargos / Savikaina) * 365 dienos
Gautinų sumų apyvartumas dienomis = (Gautinos sumos / Pardavimai į kreditą) * 365 dienos
Mokėtinų sumų apyvartumas dienomis = (Mokėtinos sumos / Savikaina) * 365 dienos


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:15:47

Laukiame komentarų!